Wat is een functionele freeze respons?

Een functionele freeze respons verwijst naar een mentale staat waarin we vastlopen in plaats van actie te ondernemen. Het is een soort "bevriezing" die optreedt wanneer we geconfronteerd worden met uitdagingen of nieuwe situaties. Tijdens een functionele freeze respons kunnen we verlamd raken door besluiteloosheid, onze focus verliezen, en zelfs ons vermogen om actie te ondernemen verliezen. Deze respons wordt vaak getriggerd door angst voor mislukking, perfectionisme, en het gevoel overweldigd te zijn. Het begrijpen en herkennen van een functionele freeze respons is cruciaal om deze valkuil te vermijden en proactief stappen te zetten in de richting van onze doelen.

Reactie plaatsen