Hoe beschrijven neurowetenschappers de functionele freeze respons?

Neurowetenschappers beschrijven de functionele freeze respons als een reactie van het zenuwstelsel op stress, angst of overweldiging. Tijdens deze respons kunnen verschillende delen van de hersenen, zoals de prefrontale cortex (die betrokken is bij besluitvorming en planning) en de amygdala (die verantwoordelijk is voor emotionele reacties), interactie vertonen die leidt tot een verhoogde staat van paraatheid. Deze staat van paraatheid kan resulteren in een verhoogde focus op de stressvolle situatie en een verminderde mogelijkheid om rationele beslissingen te nemen en actie te ondernemen.

Neurowetenschappers hebben ontdekt dat de functionele freeze respons gedeeltelijk wordt veroorzaakt door een interactie tussen de hersengebieden die betrokken zijn bij emoties, cognitieve controle en beloning. Dit kan leiden tot een verstoring van de normale informatieverwerking en een verhoogde gevoeligheid voor bedreigingen of stressfactoren. Als gevolg hiervan kan het individu "bevriezen" in de zin dat ze niet in staat zijn om beslissingen te nemen of actie te ondernemen.

Reactie plaatsen