Vastgelopen in het lanceerklaar krijgen van je nieuwe aanbod? 

Samen zorgen we dat je binnen 3 maanden lanceert en minimaal je eerste €3000,- uit je nieuwe aanbod haalt

Herken je dit?

 • Je bent drie maanden of langer geleden begonnen met je nieuwe aanbod
 • Je vindt het moeilijk om allerlei kleine knopen door te hakken
 • Het lukt je niet om precies de woorden te vinden zodat anderen het begrijpen en het aantrekkelijk vinden
 • Je gaat niet goed op een versnipperde focus van iets nieuws opzetten naast het andere wat je doet 
 • Je ervaart continu strijd tussen je perfectionistische neigingen en je verlangen om snel te gaan
 • Je slaat soms lam van je eigen struggle en zoekt dan je comfort in informatie zoeken waarna je overweldigd raakt
 • Je vindt het allemaal te lang duren. Je wil gewoon dat het loopt en jij je bezig kan houden met het bedienen van je ideale klanten  

Hoe zou het voor je zijn als:


 • Je eindelijk leeft van wat jij werkelijk verlangt met je business. Hier je volle focus op kunt hebben en niet meer hoeft te doen wat je (stiekem) haat 
 • Je tijdens het 'vernieuwproces' je nieuwe aanbod al een aantal keer verkoopt en daarmee organisch minimaal €3000,- omzet en het momentum hebt gebouwd om daarna maandelijks een volwaardig inkomen uit je business te halen.
 • Alles wat in je hoofd zit eruit gehaald wordt en omgezet wordt naar effectieve teksten voor je website en marketing.  
 • Je een strategische vraagbaak van niveau hebt in het hele proces van het vernieuwen van je aanbod, zichtbaarheid, marketing, sales zodat je jezelf altijd wel raad weet qua hoe je het behalen van je doelen aanpakt en verder kan als je het zelf even niet meer helder ziet.  
 • Je enorm veel lichtheid ervaart in het verwezenlijken van je nieuwe droom omdat je eindelijk ontspant en zichtbaar vooruit komt (en er tussendoor ook veel te lachen valt)

Ontmoet jouw tijdelijke business partner

Lukt het niet om je nieuwe ondernemersdroom te realiseren doordat je vastloopt in je uit te voeren acties? Dan ben je hier op de juiste plek. Veel ondernemerstrajecten focussen op kennis en mindset, maar met een AD(H)D-brein is het geïmplementeerd krijgen van kennis de grootste uitdaging. Dit actiegerichte traject heeft maar één focus: in drie maanden je eerste €3000,- genereren via de verkoop van je nieuwe aanbod. Al meer dan 150 anderen met AD(H)D trotseerden in een samenwerking met mij de valkuilen van hun brein.  

Ilse kreeg in 3 maanden voor elkaar wat haar in 1,5 jaar nog niet gelukt was

Ilse was 1,5 jaar aan het aanmodderen met haar business. Onder mijn begeleiding vernieuwde ze in twaalf weken de complete invulling van haar business. Ze koos haar ideale doelgroep en ze ontwierp in samenspraak met haar ideale klanten een nieuw aanbod. Ze werkte de pagina’s voor haar website uit en voegde hier ook een video aan toe. Daarnaast ging ze volle bak aan de slag met haar marketing.

De pijlers van het traject

Onweerstaanbaar aanbod

De mate van helderheid van je aanbod bepaalt de mate van struggle of gemak in je business, inclusief de reikwijdte van je succes omdat je met een slim ingestoken aanbod sneller kunt opschalen. Ook is de mate van helderheid bepalend voor je prijs en daarmee je inkomen!

 • Je doelgroep is gekozen en helder
 • Hun voornaamste pijnen, verlangens en blinde vlekken zijn helder
 • Je hebt de voornaamste transformatie die je gaat bieden gekozen en helder
 • Je hebt een heldere belofte gekozen 
 • Je hebt de inhoud/pijlers van je aanbod gekozen en helder
 • Je hebt de duur van je aanbod gekozen
 • Je hebt de vorm van je aanbod gekozen
 • Je hebt de waarde van je aanbod helder  
 • Je hebt de prijs gekozen
 • Je hebt eventuele bonussen gekozen 
 • Je hebt de garantie gekozen 
 • Je hebt de voorwaarden bepaald bij de garantie
 • Je hebt in je keuzes rekening gehouden met je tijd, energie, ideale levensinvulling en daarbij heb je gevoeld en geluisterd naar je intuïtie
 • Alles is zo concreet en strategisch slim, dat je met dit aanbod je business op kan schalen  

2. Strategische communicatie

De manier waarop jij je aanbod en jouw waarde kunt communiceren is het meest bepalend voor het gemak waarmee je doelgroep de waarde doorziet en beslist.

 • Je hebt de tekst voor je home-page
 • Je hebt de tekst voor je salespage
 • Je hebt de tekst voor je over mij pagina, passend bij je doelgroep en aanbod
 • Je hebt tientallen strategisch slimme insteken voor je posts voor een zichtbaarheid die interactie oproept
 • Wat je aanlevert wordt omgezet naar een professionele kwaliteit (MA Taalbeheersing, 13 jaar ervaring met strategische communicatie en teksten schrijven)
 • Je hebt teksten behorend bij je lancering en marketing
 • Waar je kiest voor video, heb je strategisch ingestoken vertelstructuren
 • In alle uitwerkingen wordt altijd rekening gehouden met de belevingswereld van de doelgroep, waar ze staan in hun beslisproces, de werking van het brein, principes vanuit de consumentenpsychologie, en de principes van conversiegerichte webcommunicatie (overlapt elkaar - maar het is in ieder geval gebaseerd op meer dan 'helderheid') 

3. Daadwerkelijke uitvoering van inkomsten producerende activiteiten (marketing en sales)

 Als niemand op je let kun je makkelijk weken achter de schermen bezig blijven. Niet in dit traject! Je wordt vanaf dag 1 gestimuleerd in het zetten van stappen die geld op kunnen leveren. 

Voorbeelden van inkomsten producerende activiteiten die je aan zult gaan:

 • Leads genereren en opvolgen
 • Doorverwijzingen vragen
 • Contact leggen met mensen uit je netwerk
 • Contact leggen met mensen uit je doelgroep
 • Interactie uitlokken en aangaan via social media
 • Netwerken
 • Gratis sessies bieden en een aanbod doen
 • Webinars geven/ spreken / presenteren
 • Slimme, creatieve acties die specifiek en uniek voor jou zijn
 • Kansen voor samenwerking / grotere zichtbaarheid aanboren
 • Mailen
 • Momentum in de jouw gekozen manier(en) van zichtbaarheid: podcast, YouTube, blogs, Reels, lives, blogs etc.
 • Unieke aangedragen invalshoeken voor originaliteit en onderscheidenheid 
 • Ook altijd advies over HOE je dingen uit deze pijler kunt zeggen, aanpakken en formuleren
 • Ondersteuning bij weerstanden en angsten 
 • Ondersteuning in kiezen wat je wanneer doet en wat dus prioriteit heeft
 • Ook ondersteuning in het kiezen uit alles wat voor jou werkt en welke kansen je voor nu even links laat liggen zodat je focus hebt
 • Bij alle keuzes die je hierin te maken hebt krijg je onderbouwde adviezen op basis van mijn eigen ervaringen en inzichten, maar ook op basis van mijn observaties en kennis die ik op deed door zeven jaar lang business coaching te krijgen en business programma's te volgen en het observeren van de voortgang van duizenden andere coaches in het proces van een business bouwen

Wat krijg je precies?

 • Tien Zoom-sessies (1,5 uur) waarin we als business partners samenwerken om invulling en uitvoering te geven aan de pijlers van het traject op een manier dat je steeds weer een week door weet te pakken met strategisch slimme acties en daarin helderheid en een lage lat ervaart.
 • Na iedere sessie een actieplan met mini-stappen om de komende week mee aan de slag te gaan.
 • Voorafgaand aan iedere sessie de mogelijkheid je stand van zaken op te sturen samen met je vragen en feedbackbehoefte zodat tijdens afspraken alles van belang zeker aan bod komt.
 • Verwoord- /afrondservice van teksten voor je website, marketing, zichtbaarheid
 • Tussentijdse incheckmomenten via WhatsApp over hoe het gaat en waar je staat met de voortgang 
 • Ingevingen, geniale ideeën en oplossingen tussen de sessies door die precies aansluiten op de liggende vraagstukken, vragen die je stelt/gesteld hebt, en de subdoelen die je nu wil bereiken


 • Verderop presenteer ik je nog een aantal bonussen gericht op het vergroten van je persoonlijke effectiviteit.  


Wat is de investering?

De investering is drie keer €1250,- of voor meer voordeel eenmalig €3600,- excl. btw

100% tevredenheidsgarantie  

Je mag drie weken de begeleiding ervaren. Bevalt het je niet, krijg je de investering terug. 

"Door jouw coaching blijf ik gefocust en zet ik stappen"

Suzette Lemmers zette binnen een halfjaar een business op. Naast dat ze bepaalde wat ze ging doen en dit uitwerkte naar een aanbod en website, startte ze ook met haar zichtbaarheid en het vergroten van haar bereik. Ze gaf een openingsfeestje voor haar nieuwe business, ze zette een podcast op en begon gelijk met het interviewen van experts met een groot bereik. Daarnaast begon ze met webinars geven.

Zou je anderen aanraden om met mij te werken? En zo ja, waarom?

"Zeker, jij bent iemand die geen blabla, commercieel verhaal nodig heeft. Ik bedoel dat je eerlijk en open bent of iets haalbaar is. Je bent er niet om je eigen dienst/product te verkopen. Je kijkt naar de persoon/ondernemer en helpt hem/haar op weg haar doel te bereiken."

"Ik ben heel blij met het resultaat"

Sheila werkte een periode mij samen om de plannen te implementeren die met een andere business coach tot stand waren gekomen. Ze vernieuwde haar huidige business en website door in de eerste plaats haar doelgroep en onderscheidend vermogen te verfijnen. Dit verwerkte ze in een nieuwe aanbod, een weggever en nieuwe teksten op haar website. Daarnaast breidde ze uit met een aanbod voor de zakelijke markt. 

Bonussen

Bonus 1

Toegang tot training effectief werken

De succesformule voor een productieve werkdag die ik al jaren teach. Ik hou niet van overwhelmen. Vrees niet. Het vraagt een investering van 30 minuten en daarna kun je het voor altijd toepassen. 


Via deze training leer je:

 •  Hoe je in drie uur meer gedaan krijgt dan anders in een dag  
 • Voorkomen dat je lamslaat door vaardiger te worden in het verlagen van de lat voor jezelf
 • Consistenter te worden in je productiviteit (in plaats van zigzaggen tussen heel veel en niets doen naar consistent een beetje doen)
“Jouw methode werkt zó goed, dat is onbetaalbaar. Ik heb zelf ontzettend veel gehad aan deze training en ik werk nu dagelijks volgens deze methode. Suus Venings is de reddende engel in mijn chaotische waan van de dag.”
Gwendolyn Koene
“Absoluut een aanrader!! Uit eigen ervaring weet ik hoe goed dit nu werkt. Ik gebruik het elke dag!”
Simone Sinjorgo
"Effectief werken zoals Suus het je leert werkt echt! Het is zo fijn om een simpel, maar o zo effectief systeem te hebben. Het heeft mij al veel productiviteit, voldoening en energie opgeleverd. Dank je wel Suus! Het is heel waardevol voor mij".
Bianca Wijngaards-Nelemans
Bonus 2

Training zelfsabotage mastery  

Schrap de zelfsabotage uit je leven. Met deze (individueel gegeven) training doorbreek je de vicieuze cirkel van jezelf overvragen gevolgd door zelfsabotage. Je leert herkennen in welke modus je zit (lamgeslagen, functioneel of overactief) en je kunt steeds makkelijker van lamgeslagen of overactief naar functioneel navigeren. 


Via deze training help ik je:

 • Tijdig leren herkennen dat je lam dreigt te slaan en dit voorkomen
 • Zo snel mogelijk herkennen dat je lamgeslagen bent en uit deze staat navigeren
 • De juiste maatregelen nemen wanneer het niet makkelijk lukt uit de lamgeslagen staat te navigeren 
Bonus 3

Getting shit done structuren 

Het bouwen van een volledige business heb ik opgebroken in kleine deelprocessen. Deze deelprocessen heb ik opgebroken in mini-stappen met instructies voor de uitvoering, voorzetjes en voorbeelden. Voor ieder te behalen milestone heb ik een structuur om direct uitvoerend mee aan de slag te gaan. Dus zonder video's, e-learning en overbodige informatie. 

"Suus is heel goed in het omzetten van mijn gedachtespinsels naar concrete zinnen"

Daphne stond aan het begin van een verandering van richting met haar business. Ze deed een losse doelgroepsessie (welke nu onderdeel is van dit traject) om nieuwe doelgroep scherper afgebakend te krijgen en hele duidelijke woorden te vinden om haar doelgroep aan te spreken op een manier dat ze zich gelijk herkennen.   


Daphne vond het prettig dat ik doorvroeg en haar gedachtespinsels omzette naar concrete zinnen die ze kon gebruiken voor haar website.

@DaphneHolthuizen 

Voor wie is mijn begeleiding geschikt?

Mijn begeleiding is in ieder geval:

 • ADD vriendelijk
 • ADHD vriendelijk
 • HSP vriendelijk
 • HB (hoogbegaafd) vriendelijk
 • Trauma geïnformeerd (omdat veel zelfsabotagepatronen, en stempeltjes hieraan te relateren zijn) 


Tegelijkertijd is mijn mening dat iedereen gebaat is bij hulp die duidelijk is, structuur biedt, bij de kern blijft, die een scherpe focus waarborgt, die niet overweldigt en waarbij er goed ingecheckt wordt of keuzes echt kloppen voor een persoon.


Daarnaast is de begeleiding gericht op:

 • Ondernemers die al lopende business (gehad) hebben. 
 • Ondernemers die het ondernemersspel mede hebben geleerd van een business coach. 
 • Ondernemers zonder team, met uitzondering van de inzet van andere zzp'ers voor bijvoorbeeld de boekhouding, website, techniek etc. 
 • Ondernemers die een eigen praktijk of online business (willen) hebben als coach, begeleider, adviseur, expert, vakspecialist.

  Voor wie niet
 1. Als je heel erg in het zingevingsvraagstuk zit van wat je nou echt wil, is mijn begeleiding niet geschikt daarvoor is het teveel actiegericht.
 2. Als strategisch ondernemen in je allergiezone zit. 
 3. Als je zonder ervaring met het bedienen van je nieuwe ideale klant gelijk bereik wil beginnen met een online programma.

"Als je vanuit persoonlijke hogere waarden wilt ondernemen is Suus de ideale partner om mee in zee te gaan."

Susanne Schmidt volgde in 2020 een groepstraject bij gericht op het bouwen van een business. Susanne vond het prettig dat er tijdens het traject niet alleen aandacht was voor de zakelijke aspecten van het ondernemerschap. 

"Als je niet alleen vanuit commerciële aspecten wilt ondernemen maar vanuit je hele menszijn, ben je hier op een stimulerend adres."                                  

Wat Susanne specifiek fijn vond aan het werken met mij:

"Je vermogen om ook de onuitgesproken vragen en onzekerheden te herkennen en begrijpen, om vervolgens op een bijzonder creatieve en intelligente wijze er op voort te borduren of suggesties van toegevoegde waarde aan te kunnen reiken. Je menskwaliteiten van oprechte interesse, je puurheid, je serieusheid, je enorm abstractievermogen om de essentie kunnen concretiseren in volgorde van logische stappen."

"Nu heb ik daadwerkelijk mijn eigen online coachingspraktijk opgericht"

Eveline zette in slechts twaalf weken van maximaal twaalf uur per week haar eerste online business op. Ze bepaalde wat ze wilde, ze bepaalde onder andere haar doelgroep, ontwierp een aanbod, maakte een website, schreef een salespagina en vulde de andere pagina's van haar website, ze maakte een weggever, stelde algemene voorwaarden op, ze startte met bloggen en zichtbaarheid.

Over mij

Veel potentieel, grootse ambities en een onbewuste aandrang om mijzelf gruwelijk in de weg te zitten bij het verwezenlijken van mijn dromen...

Zo raakte ik al gauw op het pad van persoonlijke ontwikkeling en ondertussen vond ik ook enkele verklaringen in de stempeltjes ADD (eind twintig) en hoogbegaafdheid (begin dertig). Nu 38. 

Aanvankelijk was ik zelfstandig tekstschrijver. Altijd zeer geprezen, ook door mensen die er verstand van hadden (docenten van mijn studie Nederlands, reclamemensen, jury van Write Now!).

Alleen wilde op een gegeven moment niet alleen maar schrijven, maar ook graag mijn persoonlijke groei delen. Vooral als het ging om uitstelgedrag en persoonlijke effectiviteit. Ik werd zelfstandig afstudeerbegeleider voor studenten met AD(H)D. 

Ik was succesvol in het behalen van harde resultaten met mijn klanten. De meest hardnekkige vastlopers behaalden succes in een rap tempo (7,9 was het gemiddeld behaalde cijfer; 12 weken de gemiddelde afstudeertijd). 

Mijn geld en vrije tijd stopte ik in alles leren over strategisch ondernemen. Business coaches Veronique Prins en James Wedmore waren het meest invloedrijk voor mij.  

Bij veel ondernemers, inclusief mijzelf, zag ik een struggle om de benodigde imperfecte acties te nemen en met tempo kennis te implementeren. Ik vermoedde dat mijn manier van studenten begeleiden goed zou werken voor ondernemers. Ik testte het uit en het werkte inderdaad.

De overstap maken van mijn afstudeer business naar deze business verliep moeizaam. Het ene liep goed, alles stond en ik blaakte van het zelfvertrouwen (lekker comfortabel om dat zo te houden). Voor het nieuwe liep ik vast in details en vond ik het spannend naar buiten te treden in de hoedanigheid als 'de zoveelste' business coach.

Ondanks dat ik meerdere business coaches had, verlangde ik iemand als mijzelf naast me die echt mee de diepte kon, die echt toe zou zien op implementatie en die kon helpen de kleinste knopen door te hakken waar ik tijd mee verloor. Hierdoor zag ik toch wel in dat ik iets bijzonders te bieden heb. Ik ben dan ook blij dat ik heb doorgezet, want ik vind wat ik nu doe echt een droom die is uitgekomen!

"Ik weet nu welke vage taal ik achterwege kan laten"

Met Jacqueline deed ik een losse doelgroepsessie om haar doelgroep scherp te krijgen en de juiste woorden te vinden voor haar communicatie. Naast deze review waarin ze enthousiast is over hoe concreet en helder de woorden nu zijn om haar doelgroep aan te spreken, schreef ze ook na afloop van de sessie nog iets moois via e-mail over de focus die ik had tijdens de sessie:


"Jij bent echt wel een kei in het helder verwoorden hoor.

En ik vind dat jij ook heel goed kunt focussen. Meestal verzand ik eerst in een heel gezellig gesprek dat niks met de inhoud te maken heeft, haha. Jij kwam meteen tot de kern.Super fijn en effectief!"


Jacqueline Roepke
@leef_vanuit_liefde

Afwegingen

Je wil inkomen halen uit de verkoop van je nieuwe aanbod. Het is al gebleken dat het jezelf tot nu toe niet gelukt is. In de afgelopen drie maanden had je al een paar duizend euro kunnen verdienen. Blijf je zo doorgaan dan kost het je alleen maar meer tijd, geld en frustratie.

Concreet is het per maand dat het nog langer duurt gewoon een maandsalaris wat je misloopt uit je nieuwe aanbod en je bouwt ondertussen geen momentum op waardoor je maand na maand makkelijker gaat verdienen. 

Het grootste deel van de investering verdien je in de samenwerktijd alweer terug.

Nog even zelf proberen is een slecht idee dus. 

Zijn er betere alternatieven?

Voor een business coach die alleen kennis deelt en coacht betaal je voor drie maanden vaak meer dan voor dit traject en dan moet je alles zelf implementeren. Alleen webteksten laten schrijven is ook zo een paar duizend euro maar daarmee denk je niet je aanbod op een superstrategische uit en nog steeds sta je alleen voor je marketing en lancering, incl. de communicatie. 

Je hebt hier een mogelijkheid om alles samen te doen en hierdoor snel te gaan, harde resultaten te bewerkstelligen in omzet en tot een communicatie te komen van een hoge kwaliteit. 

Ik zou het wel weten. Zonder hulp verlies je makkelijk 12 maanden en beleef je in die periode ook nog een hoop frustratie.  

Als je interesse voelt, plan dan gewoon een afspraak. Ik werk maar met vier mensen per kwartaal (vanwege de intensieve samenwerking), dus je kan beter de eerste zijn die zich kenbaar gemaakt heeft want als ik vol ben, is er geen vergelijkbaar alternatief. 

FAQ

FAQ

Hoe vinden de afspraken plaats?

Via Zoom, verder wisselen we gegevens uit via de mail (jouw stand van zaken en mijn terugkoppeling).

Hoeveel sessies zitten er in het traject en hoe vaak heb ik een sessie?

Tien sessies (van 1,5 uur) verspreid over drie maanden. Dit betekent dat je twee keer een week kunt overslaan voor het geval je andere afspraken hebt of minder energie hebt. Het is ook mogelijk om in een week meerdere sessies te doen voor als je sneller wil gaan.

Hoeveel tijd moet ik tijdens onze samenwerking stoppen in het bouwen van mijn nieuwe business?

Het is ideaal als je 12 effectieve werkuren per week erin kun stoppen. Omdat ik je help de juiste prioriteiten te stellen, je taken voor te bereiden en leer om effectief te werken, krijg je in die 12 uur een hoeveelheid gedaan waar je anders rustig 36 uur over zou doen.

Is het echt waar dat ik mijn business lopend krijg in drie maanden?

Ja, want je gaat niet drie maanden achter de schermen werken en dan hopen dat het loopt zodra jij je aanbod kenbaar maakt. In tegendeel! Vanaf week 1 begin je al meteen met het bouwen van momentum in je marketing en start je met interactie met je doelgroep. Kort daarna begin je met leads verzamelen en dan volgt je lancering.
Het hele traject bestaat dus uit een combinatie van strategie bepalen, alles creëren wat nodig is om je nieuwe business te laten ontstaan en het uitvoeren van je marketing en salesactiviteiten. Dit is geen lineair proces. Jij gaat niet in de valkuil stappen om marketing en sales ‘on hold’ te zetten terwijl je achter de schermen creëert. En als je je afvraagt: ‘Ja, maar hoe dan?’. Echt, het komt goed!

Hoe zit het met het verdienen van €3000,- omzet gedurende dit traject?

De hele insteek is dat jij je nieuwe business lopend krijgt en daar de benodigde acties voor weet uit te voeren. Een business ‘lopend krijgen’ is relatief vaag. Wat bedoel ik daarmee? Ik heb gekozen om hier dus een concreet bedrag aan te hangen. Als ik het heb over €3000,- omzet dan bedoel ik omzet die je verkrijgt via het verkopen van een 1:1 aanbod/traject aan een of meerdere klanten zonder dat je hoeft te adverteren voor het verkrijgen van leads.
Voor je aanbod bepaal je een investering die jij kan dragen of een strategisch gekozen pilot investering. Ik ga uit van een investering van minimaal €500,- voor een nieuwe klant en maximaal €3000,-. Je wordt door mij ondersteund bij alle acties die strategisch gezien nodig zijn om je aantallen te behalen om jouw gekozen doelomzet te halen (en dat kan natuurlijk ook minder of meer zijn dan €3000,-).

Ik heb ook al een andere business coach/ik volg een programma: is dat een probleem?

Nee, het is geen probleem! Ik neem aan dat het vastlopen in het uitgevoerd krijgen van alles wat je te doen hebt de hoofdreden is waarom je kiest voor een traject bij mij. Het komt voor dat iemand juist met input vanuit een andere business coach bij mij komt om het ook daadwerkelijk geïmplementeerd te krijgen.

Kan ik het niet toch zelf voor elkaar krijgen met gebruik van de kennis die ik al heb?

Als je niet totaal verandert qua manier waarop je dit aanvliegt, is het reëel dat je ongeveer een jaar doet om de verandering te verwezenlijken die je wil. Waarom? Omdat je dan in vele valkuilen stapt die heel logisch zijn bij de situatie: het veranderen terwijl je ook nog iets anders te doen hebt, de algehele veranderweerstand, je algehele weerstand om keuzes te maken die strategisch slim zijn, de typische AD(H)D valkuilen tijdens het creëren en het nemen van actie zonder stok achter de deur, je eigen blinde vlekken etc. Ik ga ervan uit dat je dit in de afgelopen drie maanden al ervaren hebt. De vraag is dus: hoeveel tijd en frustratie heb je ervoor over om er zonder hulp te komen?

Kan ik niet beter wachten tot ik klaar ben met een ander business programma?

Als jij ondernemer bent en het is je doel van richting te veranderen met je business en in drie maanden iets lopends te hebben, dan heb je sowieso in je dagelijks leven daar de acties voor te nemen. Het uitgevoerd krijgen van die acties vormt een uitdaging voor je, toch? Als je andere business programma je voornamelijk voorziet van informatie en inspiratie maar geen hulp biedt bij het uitgevoerd krijgen van de acties die je te doen hebt dan kun je beter niet wachten tot na dat programma want dat maakt dat het langer duurt tot jij je doel behaalt.
In tegenstelling tot veel andere business trajecten, is het bij mijn traject niet zo dat je tijd stopt in het volgen van mijn programma. Alles draait om het uitgevoerd krijgen van de taken die jij te doen hebt om je nieuwe business lopend te krijgen. Tijd die je in mijn traject stopt is hetzelfde als tijd die je in je eigen business stopt.

Ik zie dat het traject ‘niet duur’ is maar ik heb toch twijfels om weer een bedrag als dit te investeren in mijn business

Dat snap ik volkomen! Als je een beetje op mij lijkt, heb je ook al vele tienduizenden euro’s geïnvesteerd in jezelf en je business. Ondanks dat je veel geleerd hebt en gegroeid bent, heb je niet dat grote succes weten te realiseren waarop je hoopte. Dus waarom zou je weer ergens instoppen?
Kijk, als jij steeds voornamelijk in kennis geïnvesteerd hebt, maar je hebt een probleem met implementatie dan is het begrijpelijk dat je zo weinig hebt kunnen profiteren van al je investeringen. Dit traject is het antwoord op deze hele situatie (waar zoveel slimme, ambitieuze mensen met een neurodivers brein tegenaan lopen).
Het is in dit traject onmogelijk dat het bij kennis en inspiratie opdoen blijft, want we gaan vanaf dag 1 praktisch aan de slag.
Mijn superspecialisatie is mensen die normaal gesproken snel overweldigd raken, gaan uitstellen en in perfectionisme blijven hangen in de 'getting shit done'-modus krijgen. Daarbij is de inhoudelijke/strategische benadering volledig in lijn met de standaarden van ‘de grote namen’ met wie je nooit zo intensief zou kunnen samenwerken.
Tot slot lever ik zelf gedurende een traject ook zelf nog de nodige output vanwege de teksten die ik help schrijven. Tastbaar resultaat kan hierdoor niet uitblijven.
Risico loopt je verder überhaupt niet want je mag het traject drie weken ervaren en als het je niet bevalt dan krijg jij je geld weer terug.

Wat kan ik van een gratis ontdekgesprek verwachten?

Het creëren van helderheid en overzicht, strategisch pingpongen en duidelijkheid over jouw route om je nieuwe aanbod/ business te realiseren en er zo snel mogelijk geld mee te verdienen plus informatie of en hoe ik je daar mee kan helpen.