Accountability en creatiebegeleiding voor ondernemers die binnen zes weken van richting willen veranderen door met een nieuw aanbod gehoor te geven aan hun roeping 

Haal je potentieel eruit en zet je ingevingen om naar geld door wat je creëert ook echt af te ronden en zichtbaar te maken

Je wil al een tijdje van richting veranderen. Je ontvangt inspiratie, je weet wat je te doen staat en je weet ook wel HOE je dat kunt aanpakken maar van al dit potentieel in jou pluk je niet de vruchten. Je stagneert namelijk in de uitwerking van je nieuwe aanbod tot en mét de publicatie. Je investeert veel tijd en energie maar komt niet tot het punt waarop mensen ‘ja’ tegen je kunnen zeggen. Mega frustrerend!

Gaat dit over jou?

Deze video is  om even wat gevoel te krijgen bij mij terwijl ik vertel voor wie dit is en wat ik kan betekenen. 
Dit zou weleens kunnen zijn wat ik nodig heb... Laten we even spreken en afstemmen


Je krijgt sowieso nog meer helder wat jij in de wereld wil zetten en wat voor jou de logische stappen zijn vanaf waar je nu staat

Voor wie? 

 • Je bent een vrouwelijke ondernemer. Spiritueel ingesteld. Je hebt een lopende business opgebouwd en nu is het tijd om van richting te veranderen. Je wil nog meer in lijn leven met je hoogste waarheid en daar hoort voor jou een ander soort business bij.
 • Je weet hoe je een business opbouwt en daarom heb je geen behoefte aan business-bouw-kennis. Je hebt ook je intuïtie ontwikkeld en hebt geen hulp nodig om meer van het spirituele te ontdekken.
 • Het is een kwestie van ‘gewoon doen’. Je weet diep vanbinnen wat je wil. Je hebt de kennis. Het is een kwestie van uitvoeren. Alleen in dát specifieke stuk kom je jezelf tegen.

Herken je dit?

 • Je ontvangt golven van inspiratie, pakt die golf ook maar je stagneert voordat het af is. Nieuwe inspiratie dient zich aan, maar je vindt dat je eerst af moet maken waarmee je begonnen was alleen daar voel je dan weer niet de inspiratie voor. Voor je er erg in hebt, zijn er na één voortvarende week weer twee weken gepasseerd waarin je wel door wilde pakken, maar het niet gedaan hebt.
 • Je ontvangt briljante inspiratie voor je nieuwe business en er openbaart zich in een geïnspireerde dagdroom een potentiële realiteit waar je compleet aan van gaat. Je dankt het universum op je blote knieën en weet: ‘Alles komt goed, sterker nog alles is al goed!’.
  Vanuit je bruisende levensenergie trek je in een keer kansen en klanten aan voor je huidige business. Een paar weken later heb je alleen nog een vage herinnering aan dat je gevoeld hebt, dat alles helder was, maar nu je er iets mee wil, ben je het kwijt.
 • Je ontvangt een ontzettend creatief idee. Je weet: ‘Hiermee zet ik iets in beweging of open ik een deur waar heel veel goeds uit voort kan komen’. Voordat je werk maakt van je idee, begin je plots enorm te twijfelen. Je: ‘Ben-ik-wel-goed-genoeg-’ / ‘wie-zit-er-nou-op-mij-te-wachten-dingetje' duikt weer op. Dáár ga je vervolgens via innerlijk werk mee aan de slag en later voelt het alsof ‘het moment’ voorbij is.

Na tienduizenden euro's en dollars aan investeringen in jezelf weet je vooral wat niet voor je werkt

Blijkt jou dit ook onvoldoende te helpen om je nieuwe aanbod daadwerkelijk verkoopklaar op je website te krijgen? 

Je bent alles behalve terughoudend in het investeren in jezelf en in je business. Misschien heb je ook al een aantal investeringen gedaan in de hoop dat het je zou helpen een doorstart te maken met je soul-aligned business. Alleen ervaar je dat je in de praktijk vooral content consumeert, leert over jezelf en connect met anderen terwijl je stagneert op het moment dat je praktisch aan de slag gaat met je aanbod. 

Wellicht heb je ook de waarde ervaren van onderstaande investeringen, zonder dat je nieuwe aanbod er daadwerkelijk mee tot stand kwam:

 1. De mogelijkheid om je doelen door te geven binnen een community en later te delen welke doelen je behaald hebt
 2. Iedere ochtend een motiverende live video krijgen om je dag goed te beginnen
 3. Kennis over stappen die je kunt zetten aangevuld met Q&A's en een online community waar je maatjes kunt vinden om je accountable te houden
 4. Individuele coaching op strategie waarbij je samen een strategie maakt en coaching krijgt op de redenen die je opvoert waarom je de acties niet genomen hebt
 5. Groepscoaching 
 6. Online programma's 
 7. Een workshopdag

Je hebt al een hoop in jezelf geïnvesteerd en je merkt meestal dat je ook ondanks het toegang hebben tot een business coach stagneert. ‘Je moet het uiteindelijk wel zelf doen’, is de boodschap. Doe je dat niet, is dat eigen verantwoordelijkheid. Je ownt ook dat het je eigen verantwoordelijkheid is, maar betekent dit dan ook echt dat je het toepassen van je kennis in je eentje moet doen?

Een business coach is niet de oplossing als je alles wel weet maar vastloopt in de uitvoering 

Het ligt voor de hand dat als je een doorstart wil maken met een soul-aligned business dat je op zoek gaat naar een business coach. Als je vooral stagneert tijdens het vertalen van inspiratie, kennis en inzichten naar een helder aanbod dan is een business coach niet de meest dienende investering.

Business coaching is op basis van mijn ervaring met talloze business coaches namelijk:

1. Kennis overdragen al dan niet op basis van jouw ingebrachte vragen/knelpunten
2. Coaching op waarom je de overgedragen kennis niet toegepast hebt gekregen
3. Opstellen van doelen en strategieën
4. Losse geïnspireerde (grootse) ideeën voor jouw business bespreken
5. Het is aan jouzelf om de vertaalslag te maken naar het toepassen van opgedane kennis en inspiratie.

Tijdens het contact met je business coach zie je het even allemaal helder. Dan ga je aan de slag en 'opeens' ben je het kwijt en start er een creatiestruggle die zo op detailniveau is dat je er niet eens mee durft aan te komen bij je business coach. 

Mijn focus ligt helemaal bij het vijfde punt en dan toegespitst op het tot stand brengen van een aantrekkelijk aanbod

Ondernemers die goed bij mij passen, komen er niet helemaal uit met de beschikbare coaching in de markt. Ze willen het op hun eigen manier doen, maar als ze niet gezien worden in hun proces lopen ze rustig maanden te k*tten om een nieuw aanbod verkoopklaar te maken 

Ik ga door waar een business coach stopt en dit is wat je ervan kan verwachten

Ik begeleid je in het proces van waar je nu staat tot en met het online gepubliceerd hebben van jouw aanbod op je website. Hierbij werk ik op een heel ander niveau dan business coaches doen. De ervaring die je bij mij zult hebben is:

1. Je doorloopt een proces van creatiestappen om doelgericht tot een concreet eindresultaat te komen: een aantrekkelijk aanbod gepubliceerd op je website. Ik volg iedere stap in dat proces en zie erop toe dat je iedere stap voltooit. 
2. We lossen problemen en knelpunten volledig op. Voorbeeld: Je twijfelt over de prijs van je aanbod. Dan zetten we de strategische opties af tegen je eigen gut feeling, waarna je voor jou de juiste keuze weet te maken. Hierdoor is de stap 'prijs bepalen' afgerond en kan je door naar de volgende stap. En zo gaat dat dus met al die kleine beslissingen waarbij je twijfel voelt. 
3. We werken samen in het creatieproces. Stel jij formuleert acht pijnen van je ideale klant en je wil dit terugbrengen naar vijf, dan help ik op het niveau van: deze en deze zijn het meest relevant, die en die overlappen dus deze kan geschrapt worden en wanneer je pijnpunt drie zo formuleert dan is het krachtiger. 
4. Er is gelegenheid om de stand van je salespagina over de schutting te gooien en het door mij af te laten maken, maar je kunt me bijvoorbeeld ook vragen voor het maken van een opzet waar je zelf op door kunt gaan (of een combinatie). Je hoeft het dus echt niet alleen uit te vogelen of het alleen met feedback te doen. 
5. Ik kom opdagen vanuit verantwoordelijkheid voor jouw resultaat. Iemand die komt opdagen vanuit een 'inspanningsverplichting' checkt misschien eerder af of de beloofde programma-onderdelen aan bod zijn gekomen en of het beloofde aantal uren/sessies gegeven is. Ik heb echt een resultaatdoel voor ogen en dat resultaat MOET er komen. Daarom houd ik enorme focus tijdens afspraken, geef ik niet meer input dan waar je NU wat mee moet en houd ik het proces zo vrij mogelijk van ruis.

Door deze duidelijke (resultaatgerichte) focus krijg jij in een week tot anderhalve maand voor elkaar waar anders makkelijk vele maanden (tot wel een jaar!) overheen gaat. 

Omdat we onze krachten bundelen, zal het resultaat veel krachtiger zijn dan wat je alleen voor elkaar krijgt. 

Het mooie is dat ik je een tastbaar eindresultaat kan garanderen (je uitgewerkte aanbod dus), ook wanneer je tijdens het proces aanloopt tegen weerstanden, beschermingsmechanismen, twijfel, onzekerheden, keuzestress, perfectionisme en eventueel de uitwerking van AD(H)D of hoogbegaafdheid. 

Via deze route komen we tot het concrete resultaat 

Er is een route maar dit is GEEN programma met verplichte content en opdrachten. Het gaat hier om AFGESTEMD en resultaatgericht SAMENWERKEN

We pakken onze samenwerking op waar jij gebleven bent met je aanbod. We nemen de kortste route naar het eindresultaat en je hoeft dan ook geen programma met voor jou irrelevante stappen te doorlopen*.

 
Daarnaast gaan we voor het hoogst haalbare tempo. Heb je bijvoorbeeld nog geen idee van je doelgroep, dan reik ik je een korte route aan met mini-stappen om deze te verhelderen. Weet je het eigenlijk al maar is er een twijfeldingetje, dan skippen we al die kleine stappen en lossen we direct het pijnpunt op. 


* Sterker nog: je hoeft niet eens MIJN stappen te doorlopen. Als jij al dankzij een andere investering bijvoorbeeld een bepaald format hebt voor een salespage waar je achter staat dan is het helemaal oké om deze aan te houden. 

1. Doelgroep: met wie ben en blijf jij in je element?

Met welke personen moet jij werken om zelf op je best te zijn? Energie te krijgen? Ontspannen te blijven? Moeiteloos te (durven) verkopen? Niet verveeld te raken? Geïnspireerd te blijven? Geboeid te blijven? Om zelf je business niet te ontgroeien? Om echt helemaal jezelf te zijn?

2. Jouw bestaansrecht: voor welke concrete resultaten/transformatie ga jij staan met je business?

Het moet duidelijk en concreet worden voor je doelgroep waarom het een must is om in jou te investeren. Je kiest wat het meest relevant is om de focus op te leggen in je communicatie naar buiten toe.

3. Het HOE mega concreet: de precieze inhoud, vorm en prijs van je aanbod bepalen  

Wat is jouw manier om je doelgroep op de meest vreugdevolle en vervullende manier van dienst te zijn om tot de resultaten/transformatie te komen waarmee jij hen wil helpen?

4. Salespagina creatie

Alles wat nu voor jezelf helemaal helder is geworden communiceren we nu via je salespage richting jouw doelgroep, zodat ze gaan verlangen naar wat jij hen te bieden hebt en het heel makkelijk voor ze is om ‘ja’ te zeggen tegen de volgende stap.

5. Accountability: salespage gepubliceerd je op je website

Een prachtig aanbod wat in een mapje op je computer belandt? Dacht het niet! Ik ken de fratsen van het brein en innerlijke beschermers door en door, zeker zo vlak voor de finish.
Ik sta er dan ook op dat een samenwerking met mij een tastbaar resultaat oplevert wat zijn uitwerking kan doen in de wereld: jou in een nieuwe ondernemersrealiteit laten stappen en je doelgroep de kans geven om via jouw aanbod ‘ja’ te zeggen tegen een resultaten of transformatie die er wezenlijk toe doet.

Waarom? Omdat het te frustrerend is dat een briljant iemand als jij stagneert op details terwijl de wereld je zo nodig heeft! 

Het ook met mijn schijnbaar kleine dingen gezien worden door de mensen in wie ik investeer, is voor mij altijd een verlangen geweest maar niet de realiteit. Terwijl ik met al mijn kennis, spirituele afstemming en hoge intelligentie juist op die kleine dingen vaak stagneerde.

Dan bedoel ik bijvoorbeeld twee opties hebben voor een titel en dan niet tot een doorgehakte knoop komen, maar nog een optie twee en drie creëren. Om vervolgens al mijn cognitieve capaciteit op te maken aan keuzestress om het de volgende dag met een frisse blik weer te bekijken om daarna het patroon te herhalen met de nieuwe opties vier, vijf en zes. 

De verantwoordelijkheid leggend bij mijzelf, heb ik vaak gezocht naar de oplossingen van binnenuit. Blokkades oplossen, trauma’s achter uitstelgedrag, leren over de werking van mijn brein, een beter ochtendritueel, een betere nacht, perfectionisme loslaten en noem het allemaal maar op. Maar weet je wat ook gewoon mag?

Dat je met een steuntje in de rug rechtstreeks in de wereld zet wat je verlangt, zodat je daar andere mensen mee kan gaan helpen terwijl je ondertussen rustig in je eigen tempo doorgaat met je innerlijk werk. Dat is namelijk nooit klaar. Echt niet. De gedachte dat je eerst zelf nog iets op te lossen hebt voor je kunt gaan, is er een gericht op jezelf veilig houden. 

Je bent genoeg. Je weet genoeg. Je kan genoeg. Én toch blijft het freaking spannend om een nieuw authentiek aanbod de wereld in te slingeren en de koers van je ondernemersleven te veranderen ('Help verandering!', schreeuwt je brein).

Ik wil je met mijn begeleiding de steun en de veiligheid bieden om tijdens het zetten van praktische stappen de opkomende weerstanden en blokkades te beleven én het toch gewoon af te krijgen. Daarmee verwezenlijk je niet alleen je nieuwe aanbod en de deur naar een nieuw afgestemd ondernemersleven, maar je ervaart ook een stuk heling.

Weten dat je veel potentieel hebt, maar het er niet uitkrijgen, is meer dan pijnlijk. Nu lukt het wel zonder dat je daarvoor eerst nog iets aan jezelf moest veranderen. Voel je de oplichting?  

Over mij

Als er iets is wat mij aan het hart gaat dan is het ondernemers zien met enorm veel potentieel dat ze er niet uitkrijgen. Het is ook een rode draad in mijn eigen levenspad.

Mijn potentieel zit hem in mijn creatiekracht, een groot analytisch vermogen, een creatieve geest, een ontwikkelde intuïtie, schrijftalent, zelfkennis en bakken vol kennis over psychologie, business en spiritualiteit. Dit aangevuld met intense innerlijke drive om een verschil te maken voor anderen met de inzet van mijn talenten.

Het er niet uitkrijgen, lijkt te zitten in:  

Trauma
Ongetraind zijn in dingen afmaken/ergens voor te werken
Teveel kennis
Teveel opties zien
Teveel tegelijk willen
Te hoge lat: altijd zien hoe het beter kan
Tijd onderschatten
Hoeveelheid energie onderschatten
Hoogbegaafdheid / ADD

Maar het zit hem ook in: het stilletjes op de achtergrond blijven werken aan al die diepere dingen die een blokkade vormen in het eruit krijgen van mijn potentieel in plaats van te gaan met wat ik er in ieder geval wel uit kan krijgen of er al uit gekregen heb, zodat ik in ieder geval momentum opbouw met mijn business.

Ik heb het bijvoorbeeld mijzelf TIEN maanden moeilijk gemaakt om tot doorghakte knopen te komen over dit aanbod, terwijl ik dit aanbod eigenlijk twee jaar terug al op de plank had liggen en pilots ermee draaide... 

En het is echt waar: wat ik voor mijzelf niet voor elkaar krijg, doe ik met veel gemak in samenwerking met een ander. 

Zo deed ik bijvoorbeeld zelf 2,5 jaar over mijn afstudeerscriptie, terwijl ik na het opzetten van een afstudeerbedrijf zorgde dat studenten in samenwerking met mij in 12 weken van 12 uur afstudeerden! Het gemiddelde cijfer (7,9) was zelfs hoger dan mijn eigen afstudeercijfer... 

Ik heb in 6,5 jaar studenten met ADHD begeleiden geleerd hoe ik samen met anderen tot uitgewerkte creaties kom met een hoge standaard ondanks weerstanden en angst. Nu heb ik wat ik kan verplaatst naar de juiste context voor mij: de ondernemerswereld.

"Als je vanuit een behoefte aan persoonlijke hogere waarden wilt ondernemen is Suus de ideale partner om mee in zee te gaan."

"Als je niet alleen vanuit commerciële aspecten wilt ondernemen maar vanuit je hele menszijn, ben je hier op een stimulerend adres. Je wordt enorm gemotiveerd en inspireert om vanuit een positie van weliswaar onzekerheid en twijfels naar een positie van vertrouwen en waardigheid te transformeren zowel persoonlijk als ook professioneel."                                     

Wat Susanne specifiek fijn vond aan het werken met mij

"Je vermogen om ook de onuitgesproken vragen en onzekerheden te herkennen en begrijpen, om vervolgens op een bijzonder creatieve en intelligente wijze er op voort te borduren of suggesties van toegevoegde waarde aan te kunnen reiken. Je menskwaliteiten van oprechte interesse, je puurheid, je serieusheid, je enorm abstractievermogen om de essentie kunnen concretiseren in volgorde van logische stappen."


Susanne Schmidt volgde in 2020 een groepstraject bij gericht op het bouwen van een business

Schrijftalent en ervaren copywriter

Als onzekere introvert is mijn schrijven een hele lange tijd een manier geweest om mij toch tot volwaardige expressie te brengen en mee te tellen in een extraverte marketing- en reclamewereld.
Ambitieus als ik altijd geweest ben, heb ik flink geïnvesteerd in het ontplooien van dit talent. Naast het runnen van een tekstbureau voor webcommunicatie, deed ik ook onderzoek naar consumentenbeïnvloeding via copywriting én ik behaalde een bachelor en master in Taalbeheersing (een specialisatie van de studie Nederlandse taal en cultuur – Universiteit Leiden).

In de zeven jaar waarin ik tussen duizenden spirituele ondernemers coaching ontving, leerde ik alles over de uitdagingen van spirituele ondernemers bij het verwoorden van hun waarde en aanbod. Ik heb ZOVEEL commentaren richting andere ondernemers gehoord over te vaag zijn en wat voor insteek wel werkt. Alleen zie ik ondernemers deze adviezen vaak toch niet succesvol toegepast krijgen. Met mijn achtergrond is dit iets wat mij juist wel goed afgaat en waar ik maar al te graag mee help.

Ilse kreeg in 3 maanden voor elkaar wat haar in 1,5 jaar nog niet gelukt was

Ilse volgde een voorloper van dit traject bij Suus Venings. In drie maanden bepaalde ze haar nieuwe koers en had ze dit concreet vertaald naar een pitch, een een uitgewerkt aanbod en een strategie.

Wat kost het je om maar niet tot publicatie van je soul-aligned aanbod te komen?

 • Jouw innerlijke leiding wijst je de weg naar vervulling en overvloed. Het niet volledig opgevolgd krijgen van die leiding doet pijn. Je weet dat je eigen potentieel er zo niet uitkomt en dat je hierdoor kleiner speelt dan je verlangt. Je weet dat je unieke waarde niet bekend raakt  in de wereld waardoor ook passende kansen en klanten jou niet weten te bereiken.
 • Maanden doen over een nieuw aanbod naar buiten brengen, is te lang. Er valt veel sneller geld te verdienen met jouw briljante ideeën. Dus er vallen ook sneller reviews te ontvangen en hogere prijzen te vragen.  
 • Je kan 3k, 5k, 10k investeren in een overvloed aan kennis en informatie plus een beetje gezien worden door een alom bekende coach maar uiteindelijk zit je opgezadeld met heel veel om te consumeren, een programma dat is afgestemd op de agenda van de coach en niet op die van jouw ziel om uiteindelijk gefrustreerd te raken dat je weinig resultaat hebt en de investering er niet uitgehaald hebt.
 • Zolang het niet gelukt is momentum te bouwen met je nieuwe business, gaat je energie naar iets wat niet meer afgestemd voelt: de business die je al wel hebt. Het kost je energie om daarmee door te gaan en het geeft je soms frustratie. Dit werkt uiteraard weer door in je welbevinden en je relaties. 
 • Je bent als het ware schreef aan het groeien want je innerlijk is klaar voor het nieuwe, maar jij blijft praktisch gezien hangen in het oude omdat je het nieuwe niet van de grond krijgt.
 • Wat is het je waard als het wel lukt? 
  Wat gaat je nieuwe aanbod je opleveren zodra je het kunt verkopen? Wat qua nieuwe energie? Qua nieuwe samenwerkingen? Qua innerlijke alignment? Qua manifestaties? Qua vervulling? Qua zelfverwezenlijking? Qua impact? 

Wat is de investering precies?

Goed nieuws voor ondernemers die gewend zijn (tien)duizenden euro's af te rekenen voor online programma's, groepsprogramma's of business coaching van de bekende mensen uit de (spirituele) business bubble. 

De investering in je aanbod bepaald, afgerond en gepubliceerd krijgen, bedraagt 975 euro excl. btw.

Van mijn kant vraagt de investering in dit resultaat tien uur individuele ondersteuning. Ik bied jou zes keer een uur individueel samenwerken via Zoom + vier flexibele uren door mij te besteden aan feedback geven, creatie (copywriting/redigeren) óf aanvullende tijd voor individuele sessies. Stappenplannen krijg je gratis (zie bonussen). 

Je kunt de samenwerking al starten met een investering van 195 euro excl. btw.

Gegarandeerd een aantrekkelijk aanbod uitgewerkt voor je salespagina  

Als ik zes uren met je heb doorgebracht dan weet ik dat ik zelf sowieso in staat ben een aanbod voor je salespagina uit te werken. Daarom kan ik een uitgewerkt aanbod garanderen. Je hebt na onze samenwerking dus altijd een concreet en helder uitgewerkt aanbod waar je doelgroep 'ja' tegen kan zegegen.

Kost het mij meer tijd dan er nog over is aan 'flexibele uren' dan stop ik mijn eigen tijd erin. 

Bonus 1

Behulpzame korte routes naar resultaat

Voor het bouwen van je nieuwe business zijn er stappen te zetten in een bepaalde volgorde. Ondanks dat je veel kennis hebt en mogelijk drie verschillende business-programma’s met toegang tot stappen hebt, kan het zijn dat je de juiste stappen eigenlijk net niet bij de hand hebt als je ze nodig hebt. Of dat je door langzame video’s moet navigeren om weer duidelijk te krijgen wat de aanpak volgens die ene business coach was.

Op dezelfde manier als dat ik studenten in twaalf weken een hele scriptie kan laten schrijven, heb ik een minstens zo efficiënt programma  ontworpen om een hele business in twaalf weken op te zetten. Hiervoor ben ik tot een rode draad gekomen van alle business kennis die ik heb opgedaan en dit heb ik vertaald naar werkdocumenten waarmee je stap voor stap aan de slag kan.

Ik heb recentelijk nog geïnvesteerd in bekende business coaches en dan ben ik oprecht onder de indruk van de kwaliteit die ik zelf tot stand heb gebracht met die stappenplannen. 


Op basis van jouw behoeften en waar je staat, kan ik het voor jou passende stappenplan delen. Omdat ik weet dat jij je eigen koers wil varen en ook zelf al de nodige kennis hebt, is dit echt een bonus. Het kan ook helemaal op jouw manier. 

Bonus 2

Online netwerkbijeenkomst met gelijkgestemden

Wanneer je wat grotere groepsprogramma’s volgt dan heb je normaal dat je veel waarde haalt uit de relaties die je kunt bouwen met de andere mensen in de groep. Dit programma is individueel. Toch wil ik je de kans geven om waardevolle connecties te leggen. Daarom organiseer ik in 2023 minimaal één online netwerkbijeenkomst op een introvert & HSP friendly manier. Jij krijgt hiervoor een gratis kaartje. 

Bonus 3

Toegang tot training effectief werken

De succesformule voor een productieve werkdag die ik al jaren teach. Ik hou niet van overwhelmen. Vrees niet. Het vraagt een investering van 30 minuten en daarna kun je het voor altijd toepassen (als het resoneert natuurlijk).

3-2-1 actie

Wat ik je te bieden heb, is goud waard. Ik neem aan dat je dit inmiddels ook door hebt. Tijd dus om mij te ervaren. Ga ontdekken of het klikt, of het stroomt, of het goed voelt in een gratis connectie-sparsessie. Pas daarna bepaal je (op jouw moment) of je wil samenwerken. 
Omdat ik individueel werk, is er ruimte om dit aanbod nog iets meer toe te spitsen op je behoeften dus mocht daar een twijfel zitten, twijfel dan toch niet en plan jezelf in. 

De wake-up calls die mij hielpen in beweging te komen 

Ik zat zelf zoooo lang te struggelen in het maken van de overstap naar de onderneming die ik echt wilde opzetten. Deze woorden van mijn spiritueel business mentors kwamen wel aan. 

 • 'You are literally wasting your life!' 
 • 'You're trading your life's energy for money'
 • 'Stap uit je ivoren toren'
 • 'Just SHIP it!' 
 • 'Your comfort zone is the most dangerous place to be'

Ervaringen

"Ik heb weer zin en plezier in wat ik doe! Ik lach meer en fluit weer. Het vooruitzicht met mijn expertise anderen te helpen geeft me superveel voldoening."
Mark - na enkele losse sessies life coaching 
"Suus heeft mijn leven positief veranderd, alleen was me dit zeker niet gelukt. De toegevoegde waarde is niet uit te drukken in geld.”

Ron - na enkele sessies life coaching
“Ik wil je even laten weten wat ik van je tekst vond. Echt het raakte me zo in mijn hart! Ik was echt helemaal ontroerd toen ik het las. Ik vond het echt zo mooi gedaan!”
Sheila - traject business coaching

FAQ

Suus, je bent geen bekende naam voor mij. Kan je een beeld geven van jouw level van kennis en kunde in het ondernemerschap?

Ik heb er nu tien jaar opzitten als zelfstandig ondernemer.  Daarvoor was ik werkzaam als copywriter/tekstschrijver bij een social media bureau. Ik heb ook daadwerkelijk geleerd voor het vak copywriter. Studeerde Nederlands, liep stage bij een reclamebureau en deed drie jaar onderzoek op het raakvlak van consumentenpsychologie en copywriting. Mijn kennis hierover heb ik mogen delen tijdens een gastcollege aan Universiteit Leiden en als spreker voor het team van Vakantieveilingen.

Ik verkeer nu zo’n zeven jaar in de bubble van (spirituele) business coaches.  Ik stopte doorgaans de helft van mijn omzet in mijn ontwikkeling als ondernemer. Hierdoor ben ik bekend geraakt met de teachings- en coachingsstijl van veel bekende ondernemers uit binnen- en buitenland.

Een serieuze valkuil was voor mij om meer in de leermodus te blijven dan de uitvoermodus. Mijn winst varieerde door de jaren heen van 1000-5500 in de maand. Ik maakte daarvoor werkwerken van ongeveer 12 uur klanten bedienen en verder was ik zeker 30+ uur bezig met leren en persoonlijke ontwikkeling.


Als jij feedback geeft op basis waarvan oordeel jij dan?

Ik baseer mij op basis of iets werkt voor het brein van jouw doelgroep op basis van inzichten vanuit de consumentenpsychologie, het level van persoonlijke/spirituele ontwikkeling van je doelgroep en de aansluiting erop, de aansluiting op de standaarden van het web qua aandacht, leesbaarheid, structuur, authenticiteit en ik tap ook in op de energie erachter.
Ik baseer mij dan ook op een brede achtergrond op het gebied van effectieve commerciële online communicatie en marketing. Ook op het gebied van spreken en stemgebruik heb ik training gehad en dat neem ik mee als ik reageer op video’s.

Hoe lang duren de individuele sessies?

Ik ga uit van 1 uur. Het zou ook eens iets korter kunnen zijn of wat langer, maximaal 1,25 uur.

Krijg ik ook een opname van de afspraken?

Ja, je krijgt de opname achteraf.

Ik heb al zoveel geld geïnvesteerd in allerlei soorten coaches, gaat dit dan wel echt werken?

Dit is het antwoord op mijn eigen frustratie van veel geïnvesteerd hebben, maar doorgaans in de uitvoering/afronding stagneren en daardoor niet mijn investeringen dik terug verdienen.
Met mijn afstudeerbegeleiding heb ik bewezen dat ik studenten met een creatieve geest, en zelfs met weinig motivatie, tot keiharde meetbare resultaten kan begeleiden. Studenten bespaarden tweederde van de tijd ten opzichte van de tijd die vanuit school voor hun afstuderen stond en haalden gemiddeld een 7,9 in 2021.  
Ik ben dus nooit weggekomen met tevreden klanten die ‘veel inzichten’ hadden. Een tevreden klant is voor mij altijd een daadwerkelijk afstudeerde klant geweest. De vele lovende reviews kun je online nog wel terugvinden.
Ook toen ik met (aankomende) ondernemers ging werken, stond er in twaalf weken tijd een business met een aanbod (en overige webteksten + meer).
Verder kun je het drie weken met weinig risico uitproberen, dus ik zou zeggen, ga het ervaren.

FAQ

Als ik een aanbod gepubliceerd wil krijgen, kan ik het dan niet beter gewoon uitbesteden aan een copywriter die het helemaal voor mij uitwerkt?

Het is aan jou om verschillende opties te overwegen en na te gaan wat bij jouw situatie en behoeften past. Ik zou niet mijn volledige tekst door iemand anders geschreven willen hebben omdat dan mijn energie er niet achter zit. Wat ik wel fijn zou vinden, is dat iemand mij helpt af te ronden wat ik voor ongeveer 70% zelf gemaakt heb. 

Een copywriter kan je goed van dienst zijn zodra jij alles helder hebt (doelgroep, de transformatie die je belooft, vorm, inhoud en prijs van het aanbod). Tot deze helderheid help ik je te komen. Eenmaal helder, heb jij je eigen salespagina met gemak voor 70% uitgewerkt, dus dat hoef je dan niet uit te besteden. 

Na dit punt zou je een copywriter kunnen inschakelen voor de optimalisatie van de tekst. Maar goed, dat is een rol die ik ook vervul en ik weet op dat punt alles over jou en hoe je het wil hebben dus je hoeft daar geen andere partij voor in te schakelen. 

Wie gaat wat ik gemaakt heb publiceren/online zetten?

Jijzelf of de persoon aan wie je het uitbesteed. Niet ik. Ik hou je wel in de gaten en accountable. Dus ik volg je website en je kanalen. Als ik de punten op de i zet van jouw tekst en ik zie hem vervolgens nergens, dan ga ik er wel tijdens onze sessie naar vragen.

Hoe vaak hebben wij een individuele afspraak?

Minimaal 1x per week, maar als je flink wil doorpakken dan is dat mogelijk. Op z'n snelst kun jij je aanbod in 1 week afhebben. 

Wat als ik een week niet kan?

Er is mogelijkheid om twee keer een week over te slaan wanneer je dit wenst. Je kondigt dit uiterlijk een week van te voren aan tijdens de individuele sessie die we hebben. 

Hoeveel tijd moet ik erin stoppen? 

Reken ongeveer op twaalf tot vijftien uur uitvoerende werkzaamheden tussen onze afspraken door, plus zes uur voor het samenwerken met mij tijdens de individuele Zoom-sessies.
Dit is excl. het optioneel doen van een doelgroeponderzoek. Indien je hier de tijd voor wil nemen dan heb ik alle stappen voor je klaar staan en investeer je hier zo'n zes uur extra in. 

Ik weet eigenlijk nog niet precies wat ik wil met mijn nieuwe business, is dit dan iets voor mij?  

Je hoeft het ook niet precies te weten! Onze samenwerking draait voor een heel groot deel om verhelderen en knopen doorhakken over wat je precies gaat doen. Er is ruimte om je doelgroep te bepalen, de transformatie waar je voor gaat, je aanbod te bepalen qua inhoud en vorm en dan volgt pas het uitwerken van de salespagina. 

Het is alleen niet het juiste aanbod voor jou als je het helemaal nog niet weet en in een existentiële crisis vibe bent, waarin je opnieuw wil onderzoeken wie je bent en wat je purpose is. Binnen dit aanbod ligt het tempo namelijk hoog en werken we heel gericht naar een tastbaar resultaat in de vorm van een uitgewerkte gepubliceerde salespagina.
Het helder krijgen van je talenten, dharma en purpose vraagt om een ander, langzamer proces en dat is niet waar dit specifieke aanbod over gaat.