Vrij

Vrij

Stel je zelf voor

Vrij van hunkering voor erkenning

Vrij van zoekend naar bevestiging

Vrij van een hunkering naar liefde

Vrij van een hang naar aandacht

Vrij van een verlangen naar succes

Vrij van een taal

Vrij van herinneringen

Vrij van inprentingen

Vrij van verslavingen

Vrij van moeten

 

Wat blijft er nog over?

Vrij van woorden

Gevoel

 

Wat blijft er over

Als je gevoel bevrijd is van alle pijn en alle hunkeringen

Dat er alleen nog maar die essentie is waarmee je hier bent gekomen

‘Een iets’. Een onbenoembaarheid. Een simpelwegge aanwezigheid met een bepaalde energie of een bepaalde frequentie.

Wat als dat alles is wat je bent. Als al het andere later gekomen is. Helemaal terug naar de basis. Toen was er alleen nog maar ‘zijn’.

 

Zonder woorden

Zonder maatschappij

Zonder cultuur

Kan mijn ‘zijn’ niet verlangen naar:

Een bestseller-auteur zijn

Een relatie met iemand die ondernemer is

Bruin krullend haar heeft

Groene ogen

 

Naar een huis met zeezicht

Naar een auto

Een rijbewijs

Naar op tv komen

Naar een goed lopende onderneming

Naar een dagje sauna

 

Het is allemaal niet werkelijk

Op mijn pure zijn

Zijn allemaal projecties gekomen

Een soort illusielaagjes hebben zich gevormd

Ik DENK dat ik naar dingen verlang die hier in de maatschappij aanwezig zijn

Ik DENK dat ik een van de dingen wil die hier in deze maatschappij gekoppeld zijn aan woorden als succes, geluk en liefde

Ik ben op zielsniveau onafhankelijk en vrij

Geen enkele ervaring of prestatie op de illusielaag gaat mijn ziel iets brengen waardoor er iets wezenlijks verandert

Op zielsniveau is er alleen maar zijn

Ik-zijn

Specifieke-ik-zijn

Met ik-energie

Wat kom ik hier zijn?

Ik-zijn ervaren?

Of kom ik de maatschappij ervaren?

Relaties ervaren?

 

Maatschappelijk succes, kan ik niet komen vergaren

Relaties zijn geen dingen die ik kan krijgen

Spullen kan ik niet werkelijk hebben

Prijzen kunnen niet door mijn ziel worden toegeëigend

Ik kan zijn.

Ik kan ervaren.

Ik kan doen.

En dan ervaar ik.

Als ik tv kijk op de bank met Oreo-koekies dan ervaar ik dat

Als ik buiten zit bij het vuur, zing met mensen, dan ervaar ik dat

Als ik op tv ben, een groot applaus krijg en een prijs krijg uitgereikt, dan ervaar ik dat

Als ik op straat leef, in elkaar geschopt wordt en verkracht, dan ervaar ik dat

Wat ik ervaar… heeft dat IETS met mijn zijn te maken?

In de kern niet.

Tot dat ik geloof dat Oreo-koekies eten slecht is en zingen goed

Tot dat ik geloof dat ik beter ben dan des rest

Tot dat ik geloof dat ik een slachtoffer ben van de wereld

Want ondanks dat ik in de kern slechts ik-energie ben

Wordt mijn hele ervaring daarvan beïnvloed door mijn gedachten

Mijn gedachten worden vertroebeld door alles waar ik niet-vrij van ben

 

Wil ik dan bevrijding?

Of wil ik dan gedachten die mij een ervaring geven waarvan ik denk dat het ‘een betere ervaring is’ ten opzichte van andere mogelijke ervaringen?

Werkelijke bevrijding…

Ik weet niet in hoeverre het mogelijk is.

Als ik terug-bevrijd ben van alles wat HIER aanwezig is, dan ben ik niet langer hier in deze ervaring

Denk ik

Of zou er ook nog iets zijn als rechtstreeks ervaren

Ervaren en tijdens de ervaring vrij zijn van projecties, taal, classificaties

Simpelweg voelen in de ervaring zonder te benoemen

Leven op het puurste zielsniveau

 

Is het dan de bedoeling om die ervaring nog te sturen met onze persoonlijkheid en alles wat hier mogelijk is?

Of het de bedoeling is, weet ik niet

Toch is er in mijn context een ruimte om bepaalde ervaringen naar mij toe te trekken

Hoe doe ik dat?

Door mijn gedachten te sturen, te verlangen, te verbeelden, te fantaseren

Het is werkelijk mogelijk om ervaringen aan te trekken

Het lijkt alleen belangrijk om ze als niet meer of minder te zien dan een ervaring om te ervaren

Als ik wil ervaren hoe het is om 12 klanten te hebben

Als ik wil ervaren hoe het is om 10.000 euro per maand te verdienen

Dan zijn er in de maatschappij de stappen bekend om deze te zetten

De hulp is aanwezig

Dat in combinatie met werken

Levert een ervaring op

Een NEUTRALE ervaring

Een ervaring die is zoals die is

Het is geen SUCCES-ervaring

Succes is nep

Dat is bedacht

Zou er dus een vrijheid zijn om te kiezen wat je wil ervaren?

En is het daarbij dus van belang om niets toe te kennen aan de ervaring?

Als werkelijk alles neutraal is

Er geen goed, fout, matig of beter bestaat

Als al is wat is

Wat zou ik dan willen ervaren?

 

Het is niet iets waar woorden aan kunnen worden toegekend

Dus ik voel

Voel in mijn buik

Wat wil ik ervaren

Ik sluit mijn ogen en voel

Ervaringen passeren de revue

Jeugdherinneringen

Momenten waarop ik iets voelde

Iets beleefde

In gedachten zoek ik naar een gevoel van vrijheid

Een jeugdherinnering van mij als kind rondlopend door het hoge gras

Ik zie het voor me maar voel er geen verlangen bij

Beelden uit mijn leven verschijnen als een filmpje achter mijn ogen

Dan kom ik plots uit op een gevoel van compassie/mededogen/volledige aanvaarding van iemand anders in haar volledige zijn

Het is een moment waarop ik samen met een vriendin in een huisje zit

We zitten op de grond bij de kachel

We kennen elkaar nog niets eens zo heel goed

We zijn redelijk open naar elkaar maar toch spelen onze conversaties zich vooral af op de ervaringen

Onze verlangens, onze moeilijkheden, onze levenservaringen

Die avond hebben we MDMA op

Niet alleen spreken we volledig open naar elkaar uit hoe geweldig we elkaar vinden

Er zit een werkelijk ZO groot gevoel van volledige liefde/compassie/mededogen voor de ander aan vast

Het is dus niet in woorden uit te drukken

Maar het is zo’n gevoel van in pure oprechtheid in verbinding staan zonder op een manier een verborgen agenda te hebben

Verborgen agenda klinkt misschien heel zwaar

Maar ik bedoel dat dit ook kleine dingetjes kunnen zijn, zoals:

Complimentjes geven en daar een soort zelf-voldoening uithalen

Of iets waar toch een geven-nemen dynamiek/uitwisseling achter zit

Tijdens de mdma was het puur

Het was een zijns-beleving MET een ander

Dus van alles wat er in de wereld mogelijk is

Verlang ik dus naar iets van een diepe verbondenheid-ervaring die de ego-motieven overstijgt

Alles wat ik verlang is in mijzelf aanwezig

Dit ook

Hiervoor hoef ik niet met iemand te zijn

Hiervoor heb ik ook geen mdma nodig

Ergens ligt de mogelijkheid om dit in mij te ervaren

Denk ik.

Zo niet, zou ik me hierop af kunnen stemmen

En voor ik het weet zal ik deze ervaring ervaren

Dat is het dan weer

 

Wat maakt dat er zoveel problemen in het leven zijn?

Als alles slechts een neutrale ervaring is

Dan is lijden het geven van niet-neutrale betekenis aan die ervaringen

Waarom trek je ervaringen aan waaraan je negatieve betekenis toekent?

Als aantrekken een kwestie van gedachten is

Het energie geven

Het verlevendigen in je hoofd met beelden

Dan heb je dus blijkbaar dingen gedaan die we associëren met:

Vrezen, bang zijn, piekeren

 

 

Er zijn echter vele geweldige ervaringen geweest en als ik er zo over nadenk, lijken dit wel ervaringen die mij overkomen zijn

Dat ik op een gegeven moment in het bos stond op blote voeten en de zon door de bomen scheen en ik straaltjes zag en mij verbonden voelde met de natuur en zo dankbaar was dat ik daar op dat moment was en deze ervaring aan het beleven was.

Dat ik in de sprinter mijn oude dagboek aan het lezen was en ik zo moest lachen om wat ik daarin geschreven had. En dat ik mij zo blij en dankbaar voelde voor de ontwikkeling die ik had doorgemaakt omdat ik mij ten volste besefte waar ik eerder stond.

De topervaringen zijn geen geplande ervaringen

Het zijn momenten die mij overkomen

Kenmerken:

Ik ben aanwezig in het nu

Ben vrij van verwachtingen

Heb een impuls in het moment gevolgd

Iets overkomt me

De ervaring van buiten

Wordt een gevoel vanbinnen

Dit wordt gevolgd door een innerlijk vervulling

Die ik associeer met woorden als:

Dankbaarheid, verwondering, verbondenheid, vreugde, speelsheid

Het zijn vaak die ervaringen die nog beter voelen dan geplande ervaringen die tot realisatie zijn gekomen

Ja, het was leuk een presentatie te geven bij een bedrijf, maar gaf het die werkelijke vervulling? Nee

Ja, het was leuk om het geld op mijn rekening te zien staan, maar gaf het die werkelijke vervulling? Nee

Ja, het was bijzonder dat ik op tv was, maar gaf het die vervulling? Nee

Dus ik heb de mogelijkheid om veel geld en klanten te ‘manifesteren’, maar als dat dan gelukt is, hoef ik niet zozeer op het gevoel van vervulling te rekenen

Die vervulling, is plots

Het zijn de momenten die we geluksmomenten noemen

Ze gaan gepaard met ontspanning

Aanwezig zijn in het moment

‘Ja’ zeggen tegen wat zich aandient

Vrij van plannen en doelen

Het is belangrijk om te weten

Nog VOOR dat je dat boek begint te schrijven en te promoten

Nog VOOR dat je die business begint

Nog VOOR dat je een gezin sticht

DAT gaat an sich niet de vervulling geven

De vervulling overkomt je

De rest is inderdaad te plannen

Het gaat mis wanneer je DOOR je plan-dingen niet tot nauwelijks vervulmomenten meer ervaart

Omdat je overal ‘nee’ tegen zegt omdat je het te druk hebt

Omdat je in je hoofd zit met je verplichting wanneer je vrij bent

Omdat je een ontspansituatie gecreëerd hebt omdat je vind dat je nu moet ontspannen

Dus we hebben de vrijheid om naar voorkeur te stichten, creëren en ervaren

Maar de echte vervulmomenten zijn daarvan onafhankelijk

In het doen is sowieso nauwelijks ruimte voor vervulervaringen omdat we in het doen in ons hoofd zitten

Of we gaan op in wat we doen, maar dan voelen we ondertussen geen vervulling die we volledig ervaren omdat we dan op aan het zijn gaan in het doen

Die vervulervaring komt misschien achteraf, wanneer het contrast wordt waargenomen

Dat je na intensieve arbeid met een kopje koffie buiten in het zonnetje zit

En je niet alleen het mooie weer overvalt, maar ook nog eens in combinatie met de wetenschap dat je zojuist ook nog eens werk verzet hebt

Dus het gaat in wezen om momenten van vervulling die ik WERKELIJK heel graag ervaar

Dan zijn er situaties die in wezen neutraal zijn, maar waar vanwege mijn ‘programmering’ en voorkeuren mijn behoefte niet naar uitgaat, zoals: niet in staat zijn iets te kopen wat ik verlang, mensen om mij heen die veel van mij willen en energie vreten.

Dan zijn er situaties die in wezen neutraal zijn, maar die ik juist wel prettig vind om te ervaren, zoals: buiten zitten in de tuin, persoonlijke overwinningen vieren, een ervaring beleven waar ik eerder over gefantaseerd heb.

 

Door middel van acties kan ik voor mij onwenselijke situaties vermijden en wenselijke situaties naar mij toetrekken. Waarbij het dus altijd belangrijk is om te weten dat dit allemaal niet is wat mij werkelijke onvrede of werkelijke vervulling schenkt.

Dus wat wil ik, gewoon omdat het kan?

Gewoon omdat het kan, wil ik 3000 euro op mijn rekening hebben waarbij ik de vrijheid en de ruimte voel om het te besteden aan wat dan maar ook

Gewoon omdat het kan, wil ik mijn haar laten doen, mijn nagels en mijn make-up: een soort metamorfose om te zien hoe ik er ook uit zou kunnen zien

Gewoon omdat het kan, wil ik ervaren hoe het is om te acteren, opgenomen te worden met camera en het terug te zien op beeld.

 

Het is makkelijk om te ervaren wat je wil ervaren tot dat

– je een hechting hebt aan het resultaat

– je er een druk bij voelt

– je er dingen aan denkt te moeten ontlenen

Wat wil jij gewoon omdat het kan?

Misschien ook interessant voor je
Niet zo veel. Het leven is. Maar was als je toch wat wil zeggen? Denk
Wat zocht ik? De baan die mij gelukkig kon maken. Vrijheid. Geld. Ik bewandelde een
Stoppen met proberen Want het hoeft niet meer Er valt niks te bereiken Het is
Wie ben ik als ik alles loslaat Alles wat niet echt is Alles wat is
Afgelopen weekend was ik twee dagen naar Soesterberg voor een weekend met de Amerikaanse ECIW-leraar
Deze ga ik delen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *