Reality check (dagboekaantekeningen van een INFP – enneagram type 4)

Reality check (dagboekaantekeningen van een INFP – enneagram type 4)

Vanochtend dacht ik na over hoe ik nou verder moet. Ik weet dat ik wil schrijven en daar mijn werk van wil maken. Ik weet dat ik Italië wil zien en dat ik in vrijheid wil beleven. Ik weet dat ik NU wil stoppen met overleven en echt de verantwoordelijkheid wil nemen over mijn geldstroom en eigenlijk over heel mijn leven.

Mijn coach vroeg gisteren naar mijn missie. Ze gaf aan dat ieder werk, ook het schrijven, verveelt als je het niet doet voor je grotere missie. Qua missie zit het wel goed. Ik weet wat ik wil en ik weet ook zeker dat ik wil schrijven. Al moet ik wel bekennen dat ook schrijven niet altijd moeiteloos gaat.

Wat wordt er in de kop bedoeld met INFP & enneagram type 4?
Ik hou heel erg van de Myers-Briggs Type Indicator (MBTI). Daarin wordt onderscheid gemaakt tussen 16 persoonlijkheidstypen. Deze worden aangeduid met vier letters. Het is zo accuraat! Mijn vier letters zijn INFP. Misschien kom ik er later nog eens op terug. Ik heb het nu genoemd vanwege de vindbaarheid, omdat dit artikel relevant kan zijn voor andere mensen met deze persoonlijkheid.

Enneagram is een persoonlijkheidsleer met negen typen. Toevallig achterhaalde ik gisteren dat ik een type 4 moet zijn. Hier heb ik mij toen in verdiept. Ik zag bepaalde zwaktes en groeikansen van mijzelf in.

Oké, dit is de achtergrond en dan volgt nu wat ik vanochtend in mijn dagboek schreef.

Mijn missie als schrijver: Het delen van essentiële kennis en inzichten met mensen ten behoeve van hun geluk.

Voor mij als mens is het belangrijk om:

 • Berusting vinden in het nu
 • Te zien wat ik wel heb in plaats van wat ik niet heb (zien hoe groen mijn eigen gras is)
 • Doorzetten en persoonlijk succes ervaren

Waar verlang ik op dit moment naar?
Ik verlang naar een leven wat in balans is. Een leven waarin ik goed voor mijzelf zorg. Een leven wat overzichtelijk is. Een leven waarin ik ruimte en vrijheid ervaar om nieuwe dingen te beleven.

Een acceptatie van het leven zoals het leven is. Een leven waarin ik met mijn aandacht in het nu ben. Een leven waarin ik moeiteloos creëer. Een leven waarin ik genoeg geld heb. Een leven waarin ik volhoud waar ik aan begonnen ben, ook als het soms tegen zit.

Een leven waarin ik mij vrij kan uiten. Een leven waarin ik het idee heb dat ik iets wezenlijks aan het bijdragen ben in de wereld . Een leven waarin ik het gevoel heb nuttig te zijn. Een leven waaraan ik betekenis toe kan kennen door te schrijven.

Een leven waarin ik andere mensen mag inspireren en informeren door middel van mijn creaties, waarbij ik weet dat dit kan leiden tot: groei, meer geluk, minder leed, minder zorgen, meer moeiteloosheid, meer verantwoordelijkheid (voor eigen levensgeluk), een hogere frequentie, meer enthousiasme, meer vreugde, meer creativiteit, meer (innerlijke) vrede en meer liefde.

Ik verlang naar een leven waarin ik ruimte heb om te ontdekken, te ervaren, te beleven, te overdenken. Een leven waarin ik mij vrij voel. Een leven waarin ik ruimte ervaar en ongekende mogelijkheden zie.

Ik verlang naar een leven waarin ik mijn zegeningen tel. Een leven waarin ik zie wat ik wel heb. Een leven waarin ik mij dagelijks gezegend en dankbaar voel.

Ik verlang naar een leven waarin ik soms een tijd helemaal alleen kan zijn om te voelen, te ervaren te reflecteren. Een leven waarin ik met nieuwe inzichten naar anderen kan komen. Een leven waarin ik altijd bij andere mensen terecht kan.

Verantwoordelijkheid nemen is

 • Goed voor mijzelf zorgen
 • Van alle kleine keuzes die gezamenlijk de dag vormen, kiezen maken die mij dienen
 • Mijn beloften nakomen
 • Doorzeten als het even tegen zit
 • Ook het werk doen als ik geen zin heb
 • Zorgen voor een goede balans tussen geven en nemen
 • Consequent acties ondernemen richting de doelen die ik stel
 • Op koers blijven ongeacht de omstandigheden
 • Kansen creëren om iets op mijn manier bij te dragen, om mijn waarde toe te voegen.
 • Het pakken van kansen om waarde toe te voegen
 • Afmaken waaraan ik begonnen ben (of het overtuigend los laten)
 • Heldere keuzes maken

Wat kan ik doen als ik geen zin heb om te schrijven?

 • Werk redigeren
 • Werk wat ik heb promoten via sociale media (en andere kanalen)
 • Netwerken met als doel aandacht te genereren voor iets wat ik belangrijk vind
 • Vlog opnemen
 • Een planning maken
 • Schrijven over wat er aan de hand is
 • Mijzelf uitdagen een eerder idee stap voor stap uit te werken
 • Iets lezen, kijken of luisteren en daarna samenvatten
 • Mijn administratie bijwerken
 • Het bundelen en promoten van eerder geschreven werk
 • Mijn website updaten
 • Naar buiten toe om kopij uit te delen.
 • Een actie opzetten om mijn werk onder de aandacht brengen
 • Met mijn lezers praten
 • Feedback vragen
 • Met mijn volgers contact leggen

Hoe kan ik verantwoordelijkheid nemen voor mijn talenten?

 • Delen met anderen
 • Omstandigheden creëren waarin ik mijn talenten kan benutten
 • Mijn talenten benutten

Manieren om mijn missie te volbrengen

 • Bloggen voor mijn website
 • Content creëren voor andere ondernemers
 • E-books schrijven en promoten
 • Artikelen schrijven voor uiteenlopende media
 • Boek(en) schrijven
 • Relevante shizzle van andere mensen promoten
 • Vlogs opnemen en delen
 • Spreken voor een publiek
 • Media-aandacht opzoeken
 • Reageren in discussies waar veel andere mensen aan deelnemen
 • Geïnterviewd worden
 • Met de mensen om mij heen spreken
 • Deelnemen aan discussies

Hoe ga ik om met de tijd die soms voorbij lijkt te vliegen?

 • Werken volgens mijn effectief-werken-methode
 • Werken met een specifieke dagplanning, gebaseerd weekplanning, gebaseerd op een (globale) maandplanning, gebaseerd op mijn jaardoelen, gebaseerd op mijn belangrijkste doelen voor de komende vijf jaar
 • Zorgen dat ik dagelijks minimaal 4,5 uur productief aan het werk ben
 • Duidelijk bepalen wanneer ik sport, wanner ik slaap, wanneer ik huishoudelijke taken doe, wanneer ik afspreek met mensen, wanneer ik pauze heb en wanneer ik vrij ben om echt even helemaal niks te doen.
 • Bepalen wanneer ik mijn mailboxen open en wanneer ik echt mijn mails afhandel

Hoe ga ik om met perfectionisme?

 • Ik merk het op
 • Ik stop
 • Ik neem afstand
 • Ik kom er later op terug
 • Het gaat vloeiend of het gaat (nu) niet
 • Ik maak af waarin ik ben vastgelopen voordat ik aan iets nieuws begin

Wat doe ik als ik overvallen word door angst of ik wel goed genoeg zal zijn?

 • Ik onderzoek de angst
 • Ik stem mij opnieuw af
 • Ik bepaal mijn acties
 • Ik voer mijn acties uit

Wat maakt mij het meest improductief op een dag?

 • Gebrek aan een duidelijk plan
 • Tijd die ik doorbreng op Facebook
 • Het checken van mijn inbox en het verwerken van mails
 • Teveel committments tegelijk aan(ge)gaan
 • Geen duidelijke prioriteiten gesteld
 • Veel half werk
 • Makkelijk opgaan in de waan van de dag
 • Niet werken volgens planning
 • Te lang doorgaan met iets zonder pauzes te nemen wat neer komt op mijzelf uitputten
 • Zonder nuttige reden pas laat in de nacht naar bed gaan
 • Te weinig nachtrust pakken om te compenseren dat ik zo laat naar bed ben gegaan of ‘te’ laat beginnen aan de dag
 • Rommelige rituelen tussen wakker worden en klaar zijn om aan de slag te gaan
 • Afspraken midden op de dag hebben
 • Rommel om mij heen
 • Reactief handelen op basis van wat zich (online) aandient
 • Te weinig plezier maken en lachen

Hoe realistisch is het om rond te trekken en te schrijven?

 • Het is realistisch als het een betaalde opdracht is om een reportage te maken/verslaglegging te doen/ of betaald een ‘carte blanche’ te hebben.
 • Het is realistisch als ik heel duidelijk voor ogen heb wat ik waar op welke manier wil ontdekken en wat dit moet opleveren voor artikelen. Waarbij ik mijn doelgroepen goed ken en ik precies weet hoe ik mijn artikelen kan distribueren.
 • Het is realistisch voor een korte periode waarbij ik uit kan gaan van een iets langere vakantie, iets langer om ik tijdens het rondtrekken werk of op een andere manier inkomen binnen krijg.
 • Het is realistisch als ik zoveel geld heb dat ik mij kan veroorloven om een bepaalde tijd weg te gaan.
 • Het is mogelijk als ik mijn werkgewoontes meeneem en op verschillende vaste plekken er dezelfde werkgewoontes op na hou en zo ook de continuïteit in mijn business hou. Het is dan realistisch als ik ergens zal zijn met een internetverbinding waarop ik kan rekenen en mijn materiaal heb om mee te werken.

Inzicht: Het is dus enkel realistisch als ik al rondtrekkend het werk blijf doen.

Wat maakt het onrealistisch om al rondtrekkend het werk te doen?

 • De omstandigheden om het werk te blijven doen zijn onvoorspelbaar
 • Er is veel afleiding aanwezig
 • Je doorbreekt steeds je ritme en gewoontes
 • Je moet steeds opnieuw je draai vinden
 • Je krijg veel nieuwe indrukken te verwerken
 • Onzekerheid over waar ik kan slapen/eten zorgt voor stress en dat beïnvloedt mijn productiviteit

Inzicht: Productief zijn en in vrijheid rondtrekken gaan niet samen tenzij het rondtrekken optimaal is afgestemd op het productief zijn, waarbij het in vrijheid leven neerkomt op ‘werken op een andere plek dan anders’.

Als ik ECHT in vrijheid rond wil trekken dan zal het onder het mom van vakantie zijn, die ik misschien wat langer dan een reguliere vakantie kan rekken als ik van te voren mijn zaken goed regel en ik dus in mijn basisbehoeften en alle kosten kan voorzien.

Is het leven nog wel leuk als het zo realistisch is?

 • Er zijn nog altijd films om bij weg te dromen
 • Er zijn nog altijd boeken te lezen om bij weg te dromen
 • Ik kan altijd mooie doelen stellen, zodat ik ernaar toe kan werken om mooie dingen te ervaren en die mooie dingen kan ik dan ook daadwerkelijk ervaren
 • Er zijn altijd kleine keuzes die ik kan maken die net voor dat extra beetje genieten/beleven zorgen (een bad vol schuim, kaarsjes, spontane uitjes)
 • Er zijn altijd momenten waarop ik in de natuur kan genieten
 • Er zijn zat momenten waarop ik de zon op mijn huid kan voelen
 • Er zijn zat mijlpalen die ik kan vieren
 • Er zijn zat obstakels om te overwinnen waardoor ik mijzelf uit kan dagen tot groei en daarmee ook veel inspiratie op doe
 • Er is nog zat groei te bereiken op vele gebieden waardoor ik altijd mijn leven steeds verder verrijk
 • Er is altijd schoonheid te vinden om mij over te verwonderen
 • Er is kunst
 • Er is poëzie
 • Er is muziek
 • Er is altijd iets nieuws te leren
 • Er is altijd voldoening te ervaren

Is dit waar het uiteindelijk echt om gaat? Maakt het wat dat betreft niet zoveel uit wat je doet om de kost te verdienen?

Inzicht: De winst die ik op dit moment kan behalen in mijn leven, is dat ik de kost verdien op een manier die past bij mijn persoonlijkheid. Toewerken naar een leven waarin ik als freelancer schrijf in lijn met mijn missie en mijn werk promoot, betekent een leven waarin ik:

 1. Mijzelf creatief kan uiten
 2. De vrijheid heb om mijn eigen tempo aan te houden en omstandigheden voor mijzelf te realiseren waarin ik goed functioneer waardoor ik ondanks mijn gevoeligheid toch heel productief kan zijn
 3. Ervaar dat ik werk voor iets wat er in mijn ogen wezenlijk toe doet.
 4. Gebruik maak van mijn grootste creatieve talent.
 5. Er een relatief authentieke levensstijl op na kan houden.

Ten opzichte van ieder ander alternatief is dit het meest aangename voor mij. Ik heb de vrijheid om het meest aangename leven voor mijzelf te realiseren. Die vrijheid moet ik benutten door de verantwoordelijkheid te nemen. Dan ontstaat er in zoveel opzichten een leven waarin ik goed kan gedijen als mens.

Ik besef dat als ik deze verantwoordelijkheid niet pak, dat ik zal moeten functioneren met meer regels/verplichtingen en minder vrijheid.

Welke stappen ga ik nu nemen?

 1. Het maken van een plan
 2. Zorgen voor duidelijke planningen
Misschien ook interessant voor je
Schreef ik nog niet zolang nog geleden een ‘ode aan recruiters’ omdat ik nergens was
Kiezen voor een leven in vrijheid is iets anders dan kiezen voor een leven waarmee
Hou er rekening mee dat ik een dromer ben Probeer mijn dromen niet te verstoren
Vlak voordat ik mijn training gaf, ben ik nog heel even in het zonnetje gaan
Twee dagen geleden schreef ik dat ik een spirituele-content-detox ging houden. Geen spirituele boeken meer
Deze ga ik delen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *