Geen ADD maar een INFP

Geen ADD maar een INFP

Heb je het je het stempeltje ADD te pakken? Dan zou je bijna gaan geloven dat er iets mis met je is. Het is tenslotte een attention deficit DISORDER. Een aandachtstekortSTOORNIS. Een aandoening. 

De oorzaak van ADD zijn persoonlijkheidskenmerken. Dit zijn kenmerken waarmee je geboren wordt. Er zijn vier onderdelen waarmee je de persoonlijkheidskenmerken van ALLE mensen kunt duiden.

1. De oriëntatie op de omgeving

Hierin komen er twee typen voor. Mensen die meer extravert zijn en mensen die meer introvert zijn.

Extravert
Meer extraverte mensen krijgen energie in de interactie met andere mensen.

Introvert
Meer introverte mensen laden hun energie op door naar binnen te keren, door zelf te reflecteren, te overdenken. Dus gewoon even alleen zijn in je bed, wat te mijmeren, te schrijven, lijstjes te maken etc.

Mensen met ADD zijn meer introvert.
Kan het een stoornis zijn dat je je energie terug krijgt door tijd voor jezelf te nemen en te reflecteren? Nee toch?

2. Informatievergaring

Je persoonlijkheid komt ook tot uiting in de manier waarop je informatie vergaart. Er zijn mensen die zich meer richten op wat er in het hier en nu aan de hand is en er zijn mensen die zich als vanzelf meer richten op wat er zou kunnen zijn.

Sensing
Bij de eerste groep mensen hoort de term ‘sensing’. Zij halen informatie door wat binnenkomt via hun vijf zintuigen. Ze nemen waar wat er is op basis van wat zij kunnen zien met hun ogen, wat ze horen, ruiken, voelen met hun handen en proeven met hun tong.

iNtuition
Bij de tweede groep mensen hoort de term ‘iNtuition’. Deze groep mensen neemt waar met hun vijf zintuigen maar zien tevens vanuit hun verbeeldingskracht, inlevingsvermogen en oog voor het grotere plaatje wat er nog meer mogelijk is.

Zij nemen bijvoorbeeld patronen waar of relateren kennis die ze al hebben aan wat ze waarnemen. Ze nemen dus niet alleen waar in het nu, maar verbinden wat ze waarnemen met allerlei gedachten en associaties. Hierdoor komen ze tot creatieve ingevingen, kennis, inzicht, originele invalshoeken.

Mensen met ADD vallen onder de mensen die het kenmerk iNtuition hebben.

Is het een stoornis als je verbeeldingskracht hebt? Nee, absoluut niet! Vanuit verbeeldingskracht worden uitvindingen gedaan en problemen opgelost. Maar overwegend sterk in verbeeldingskracht betekent minder sterk in de praktische uitvoering, waar de mensen met het kenmerk ‘sensing’ weer heel sterk in zijn.

3.Beslissen

Er zijn mensen die tot een oordeel te komen door uit een situatie te stappen en tot een logisch beredeneerd oordeel komen. Er zijn mensen die ervaringen aangaan en al doende beoordelen of iets het voor hun is of niet.

Thinking
Bij de eerste groep hoort de term ‘Thinking’. Deze mensen hebben een voorkeur voor logische oordeelsvorming. Ze beoordelen achteraf kritisch en met een zekere objectiviteit wat ze ergens van vinden.

Daarbij kijken ze bijvoorbeeld of alles volgens plan verliep. Als dat zo is dan hebben ze de neiging positief te oordelen. Als iets afweek van wat zij dachten dat de oorspronkelijke bedoeling was, dan zullen ze eerder negatief oordelen. ‘Logisch’, zullen mensen met dit kenmerk nu denken.

Feeling
Feeling hoort bij de mensen die ergens in kunnen stappen zonder dat er vooraf al een heel duidelijk plan hoeft te zijn. Ze zijn bereid om eens wat uit te proberen. Al doende te ontdekken ze of iets goed voelt, of iets werkt, of het aangenaam is om ermee bezig te zijn.

Als iets volgens plan verloopt dan vinden ze dat positief. Als iets niet volgens plan verloopt maar het was wel leuk met elkaar, dan kunnen ze het geheel nog steeds positief beoordelen.

Ze zetten door als iets goed voelt en kunnen afhaken als het niet goed voelt, zelfs als verstandelijk gezien alles lijkt te kloppen.

Bij mensen met ADD is er van nature het meeste sprake van ‘Feeling’. Al kunnen ze op het ‘Thinking-vlak’ zeer sterk ontwikkeld zijn, zeker als ze een wetenschappelijke opleiding hebben gevolgd.

Is de feeling-manier van leren, tot inzicht komen en beslissen een stoornis?
Sommige mensen met het kenmerk ‘Thinking’ zouden hier zo over kunnen oordelen als voor hun geldt dat logisch beredeneerd denken het juiste of de norm is.

Doe je dat niet dan is er sprake van een afwijking ten opzichte van hun norm (zo gaat dat tenslotte ook met het stellen van diagnoses). Andere mensen zullen weer beredeneren dat mensen van nature geen logisch denkende wezens zijn, dus dat het normaal is als je leert en beslist vanuit ervaring en gevoel.

4. Planmatigheid

Er zijn mensen die het fijn vinden om knopen door te hakken en zaken af te ronden. Daarnaast zijn er mensen die de neiging hebben de opties open te houden.

Judging
De eerste groep mensen hebben het kenmerk ‘Judging’. Ze worden onrustig als ze niet weten waar ze aan toe zijn. Ze willen graag een besluit, duidelijkheid en zaken afronden.

Perceiving
De tweede groep mensen stelt verstandelijke beslissingen liever nog even uit als nog (net) niet alle informatie bekend of verwerkt is. Het voelt voor hun prettiger om de knoop nog niet door te hoeven hakken als ze het idee hebben nog een aantal gegevens te missen.

Als ze er belang bij hebben, vinden ze het vaak ook helemaal niet erg om volledig in een onderwerp te duiken.

Mensen met ADD hebben als kenmerk Perceiving. Is dat een stoornis? Lijkt me niet.

Per categorie zijn er dus twee persoonskenmerken en bij ieder mens is een van de twee persoonskenmerken sterker aanwezig. Ieder mens kan een combinatie maken van vier letters. Je kiest steeds de letter van jouw dominante persoonskenmerk. Dat is:

Oriëntatie op de omgeving
Een E of een I (Extravert of Introvert)

Informatievergaring
Een S of een N (Sensing of iNtuition)

Beslissen
Een T of een F (Thinking of Feeling)

Planmatigheid
Een J of een P (Judging of Perceiving)

Totaal zijn er zestien verschillende mogelijkheden, zestien verschillende menstypen. Alle typen zijn evenveel mens. Aangeboren mensverschillen zit in de combinatie van persoonskenmerken.

Een van de combinaties van persoonskenmerken is ‘INFP’. Op deze mensen wordt vaak de stempel ADD geplakt. Alsof er van nature iets mis met ze is. Maar ze zijn gewoon van nature:

  • Mensen die zichzelf opladen door alleen te zijn
  • Mensen die verbeeldingskracht hebben
  • Mensen die leren door te ervaren en vervolgens oordelen door te voelen
  • Mensen die bij voor hen belangrijke verstandelijke beslissingen veel informatie zoeken en afwegen

Hier is NIKS mis mee. Sterker nog, van de zestien persoonstypen, wordt de INFP tot de intelligentste mensen gerekend. Niet tot de meest succesvolle overigens. Maar het zijn zeer creatieve probleemoplossers die op een hoog abstract niveau kunnen denken en werken.

INFP’s zijn uitzonderlijk goed in het onder woorden brengen van hun diepste gevoelens. Ze zijn bijvoorbeeld heel goed in het bedenken van metaforen om zeer abstracte dingen voor anderen begrijpelijk te maken. Veel INFP’s zijn schrijver of poëet.

INFP’s eerlijk en hebben ze extreme voelsprieten om te beoordelen of iets echt/oprecht is of geveinsd. Voor hen is het zo duidelijk wanneer iets nep is, dat ze zelf niet gauw nep zullen doen. Daarnaast prikken ze door nepheid heen en zien ze de persoon achter het masker en dat is de persoon waar zij zich in hun communicatie op richten.

Verder is de INFP een ware idealist. Het voelt simpelweg niet goed voor ze als ze niets bijdragen aan de wereld met wat ze doen. Ze willen graag mensen helpen of mensen raken. Het liefst ook nog met hun unieke talenten want dan hebben ze pas echt het gevoel zinnig bezig te zijn.

Veel INFP’s en ADD’ers krijgen van buiten niet de bevestiging hoe geweldig ze zijn. Dat is best zonde. Ze zijn extreem zelfbewust en neigen ernaar zich aan te passen aan de norm. Van buitenaf wordt dit nog eens extra gestimuleerd.

De hele basisschool- en middelbare schooltijd wordt namelijk geëist om op een bepaalde manier te functioneren:

In sociaal opzicht als een Extravert
Denk aan de drukke volle programma’s op schoolkamp en pauzes op school. Is er ergens een moment om even alleen te zijn om op te laden?

Bij het aanbieden van lesstof gaat men uit van een ‘Sensing-persoon’
Men begint vaak klein, met een detail en breidt dan uit met meer en meer informatie. Het is niet standaard dat er een verbinding gemaakt wordt met andere vakken. De N-persoon heeft eerst het grote plaatje nodig en wordt enthousiast als er een koppeling wordt gemaakt met iets wat al bekend is. Vakoverstijgend werken is eerder uitzondering dan regel.

Qua onderwijsvorm gaat men grotendeels uit van ‘Thinking-personen’
Een -F persoon leert het best door ervaringen op te doen in de praktijk. Dan kan hij ontdekken wat hij nodig heeft. Dan wil hij nieuwe kennis opdoen en dan wil hij terug de praktijk in om zichzelf te verbeteren. Het huidige onderwijs: leren in klaslokalen, vanuit boeken en door te luisteren en een lesaanbod op basis van examencriteria en niet op basis van persoonlijke leerbehoefte.

Men verwacht een snelheid van een ‘Judging-persoon’
Denk eens aan groepsopdrachten. In de eerste vijf minuten moet het onderwerp bepaald zijn, dan mag er iets gecreëerd worden en de laatste vijf minuten moet het gepresenteerd worden. Dat soort dingen, waarbij er gewoon geen mogelijkheid is om eerst eens even na te denken, zijn lastig voor P-mensen. Het concept van snel snel maar wat doen, ligt hen niet.

De INFP heeft het dus op alle fronten lastig op school. Vanuit hun F-kenmerken zal school ook niet goed voelen voor ze. Als ze volwassen waren geweest, dan zouden ze stoppen met de schoolervaring omdat deze manier van leren niet voor hen werkt. Ze zouden op zoek gaan naar een leeromgeving en manieren van leren die wel voor hen werken. Maar die vrijheid hebben ze dus niet als kind/puber.

Op welke manier kunnen ze dan wel ontsnappen? Dromen? Docenten uitdagen? Middelengebruik? Creativiteit? Ze moeten AANWEZIG zijn terwijl ze AFWEZIG willen zijn. Dus zijn ze fysiek aanwezig en mentaal vaak afwezig. Daar scoor je geen goede rapporten mee. DUS is er een probleem volgens ouders en leraren. DUS is er iets mis met het kind. Dus gaan we het kind onderzoeken. Uitkomst? ADD. AANDACHT TEKORT stoornis.

Is het niet lachwekkend als je er zo over nadenkt? We hebben het hier immers over de meest slimme en creatieve mensen uit de klas!

Het INFP-kind/ADD-kind groeit op met het idee dat er iets mis met hem of haar is. Dat hij er niet bijhoort en moeilijk mee kan komen met de rest. De meeste leerervaringen worden opgedaan buiten school, waar er wel kansen zijn om op basis van leerbehoefte en ervaring te leren.

Het is volkomen begrijpelijk dat de INFP/ADD’er volop gaat experimenteren zodra hij wel de kans krijgt. Net als bij iedereen is er een grote leerbehoefte aanwezig alleen dan op een andere manier.

Door middel van trial and error vinden INFP’s/ADD’ers uiteindelijk in hun twintiger-/dertigerjaren al doende stukje bij beetje hun eigen pad. Het zijn dus typische laatbloeiers.

Het vervelende is dat de INFP/ADD’er zelf geen flauw idee heeft waarom het bij hem of haar zoveel moeizamer gaat vergeleken met anderen. Want ze merken wel aan alles dat ze over bijzondere capaciteiten beschikken.

Een verklaring komt dan vaak in de vorm van de diagnose ADD. Helaas wekt dit de indruk dat er dus iets mis is en is de behandeling gericht op het afzwakken van ADD-kenmerken. Wat neerkomt op het afzwakken van INFP-kenmerken en het versterken van ESTJ-kenmerken! Maar je kunt natuurlijk nooit iemand worden die je niet bent!

Toen ik 28 was, ontdekte ik eindelijk pas hoe de vork in de steel zat. Ik had jaren medicijnen geslikt en dacht dus dat er iets niet goed was met mijn brein. Toen ik het vanuit INFP-perspectief bekijk, snapte ik wat er WERKELIJK aan de hand is!

Mijn hemel, had niemand mij dit eerder kunnen vertellen??? Als je snapt WAAROM iets is zoals het is dan vallen al zoveel kopzorgen weg. Weten dat het niet aan jou ligt, is enorm helpend!

Daarnaast, als je als INFP snapt WAAROM iets niet optimaal voor jou werkt, dan ben JIJ als INFP-zijnde als geen ander in staat om ZELF creatieve oplossingen te bedenken om de dingen beter voor je te laten werken!

Want:

  • Als je WEET dat je alleentijd NODIG hebt, dan kun je alleentijd claimen.
  • Als je WEET dat jij eerst het grotere plaatje nodig hebt, dan kun je erom vragen of meer achterin het boek beginnen met lezen.
  • Als je WEET dat jij ervaringen nodig hebt om te leren, dan kan je (met met behulp van ouders) gerichter buiten school naar ervaringen zoeken die aansluiten bij de lesstof of op zoek gaan naar een school met een ander onderwijssysteem.
  • Als je WEET dat jij niet snel kan beslissen dan ben je tenminste voorbereid op het ongemakkelijke gevoel als dit wel van je verwacht wordt en is de drempel lager om om hulp te vragen of jezelf toe te staan om even te steunen op de mensen met een J-kenmerk, die dus wel makkelijk beslissen.

Als je daarnaast van buitenaf de bevestiging krijgt dat er niets mis met jou is maar dat de omstandigheden niet optimaal voor je zijn OMDAT je bovengemiddeld intelligent en creatief bent…  Het zou zoooo helpend zijn bij het overleven van school, zelfvertrouwen en zelfontplooiing!

Ben je (ex-)ADD’er of INFP? Dan kun je terecht in mijn besloten Facebookgroep: De gelukkige INFP. Hier supporten we elkaar in onze reis naar waar geluk. De groep is net begonnen dus kom er snel bij!

De gelukkige INFP Facebook

Misschien ook interessant voor je
Er zijn zat dingen in mijn leven die niet precies zo lukken als ik dat
In een eerdere blog schreef ik al eens 'vandaag ben ik niet meer de persoon
Hou er rekening mee dat ik een dromer ben Probeer mijn dromen niet te verstoren
Vanochtend dacht ik na over hoe ik nou verder moet. Ik weet dat ik wil
Ik ben bezig met het poetsen van de keuken. Terwijl ik de vieze vaat naar
Deze ga ik delen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *